TERMES I CONDICIONS GENERALS D’ÚS DE BADI

- Data de vigència: 16/11/2020. En cas de nous registres o primer ús de la Plataforma Badi, 05/11/2020

1. Introducció

 • 1.1. Contracte legalment vinculant entre BADI i vostè

 • 1.2. Canvis en aquests Termes i Condicions Generals d’Ús

 • 1.3. Definicions

 • 1.4. Què és badi.com i Badiapp?

 • 1.5. Com contacteu amb BADI i com BADI us pot enviar comunicacions

2. Obligacions de l'usuari

 • 2.1. Política d’elegibilitat de la Plataforma i d’ús acceptable de la Plataforma

 • 2.2. Registre i Política de Reserves

 • 2.3. Pagaments

 • 2.4. Política de cancel·lació

 • 2.5. Altres serveis prestats per BADI

 • 2.6. Aplicació mòbil

3. Drets de l'usuari

 • 3.1. Llicència de BADI sobre el vostre contingut

 • 3.2. Disponibilitat del servei

 • 3.3. Límits

 • 3.4. Drets de propietat intel·lectual

 • 3.5. Tractament de la informació

4. Advertiment legal i límitació de responsabilitat de Badi

 • 4.1. No garantia

 • 4.2. Exclusió de responsabilitat

5. Rescissió

6. Termes Generals

7. Llei aplicable i resolució de conflictes


1. Introducció

SI US PLAU LLEGIU ATENTAMENT ELS TERMES I LES CONDICIONS GENERALS D’ÚS SEGÜENTS ABANS DE REALITZAR QUALSEVOL UTILITZACIÓ DE LA NOSTRA PLATAFORMA WEB, APLICACIÓ MÒBIL I/O SERVEIS (en endavant anomenats de manera col·lectiva com “Plataforma BADI”). AQUESTS TERMES I CONDICIONS GENERALS D’ÚS REGULEN L’UTILITZACIÓ I L’ACCÉS A LA PÀGINA WEB BADI.COM I L’APLICACIÓ MÒBIL CORRESPONENT I CONTENEN INFORMACIÓ IMPORTANT SOBRE ELS DRETS I LES OBLIGACIONS DE L’USUARI.

SI ACCEDIU, REGISTREU I/O, DE QUALSEVOL FORMA, UTILITZEU LA PLATAFORMA BADI I/O PROPORCIONEU QUALSEVOL DADA PERSONAL A BADI, SERÀ UNA ACCEPTACIÓ INCONDICIONAL, COMPLETA I EXPRESA A TOTS ELS TERMES I CONDICIONS GENERALS D’ÚS QUE ESTABLEIXEN I, COM S’INDICA A LA CLÀUSULA 1.1 MÉS ENDAVANT, AQUESTES CONDICIONS CONSTITUEIXEN UN CONVENI LEGALMENT VINCULANT I APLICABLE ENTRE VOSTÈ I BADI.

ADICIONALMENT, SI US PLAU, TINGUEU EN COMPTE QUE QUAN US REGISTREU, ACCEDIU I/O UTILITZEU DE QUALSEVOL MANERA LA PLATAFORMA DE BADI, TAMBÉ ESTEU D’ACORD EN ESTAR LEGALMENT VINCULAT PER LA NOSTRA POLÍTICA DE PRIVACITAT I LA NOSTRA POLÍTICA DE COOKIES, PER LA QUAL COSA, US RECOMANEM QUE LES LLEGIU AMB ATENCIÓ I LES ENTENEU.

SI RESIDIU A LA UNIÓ EUROPEA, AQUESTES CONDICIONS GENERALS D'ÚS NO AFECTEN ELS DRETS QUE PODEU TENIR COM A USUARI PROFESSIONAL DE SERVEIS D'INTERMEDIACIÓ EN LÍNIA SEGONS LA NORMA 2019/1150 (UE) SOBRE EL FOMENT DE LA JUSTÍCIA I LA TRANSPARÈNCIA PER A USUARIS PROFESSIONALS DE SERVEIS D'INTERMEDIACIÓ EN LÍNIA.

SI NO ESTEU D’ACORD AMB QUALSEVOL DE LES CLÀUSULES ANTERIORS, US PREGUEM QUE DEIXEU D’UTILITZAR I ACCEDIR A LA PLATAFORMA DE BADI DE MANERA IMMEDIATA.

Finalment, us preguem que tingueu en compte que els presents Termes i Condicions Generals d’Ús compleixen amb lo que estableix la Directiva 2000/31 / EC del Parlament Europeu i del Consell, de 8 de juny de 2000, relativa a determinats aspectes jurídics dels serveis de la societat de la informació, en particular el comerç electrònic en el mercat interior (“Directiva sobre el comerç electrònic”), la Directiva (EU) 2019/2161 del Parlament Europeu i del Consell de 27 de novembre de 2019 pel que fa a una millor aplicació i modernització de les normes de protecció al consumidor de la Unió Europea, així com de qualsevol altre llei local que sigui d'aplicació.

De fet, en compliment del que estableixen les disposicions referents al Comerç Electrònic i a la protecció del consumidor, us proporcionarem les següents dades del propietari de badi.com i Badiapp:

Som BADIAPP TECHNOLOGIES, S.L.(en endavant “BADI”)

El nostre domicili social es troba a: Avinguda Catedral, 6-8, 08002, Barcelona (Espanya)

Estem inscrits a: Registre Mercantil de Barcelona

Detalls del registre: Vol. 47132, pàgina 91, full B-542190

El nostre NIF és: B-67536458

El nostre correu electrònic de contacte és: info@badi.com

1.1. Contracte legalment vinculant entre BADI i vostè

Aquests Termes i Condicions Generals d’Ús i les Polítiques de Privacitat i Cookies relacionades són un CONTRACTE LEGALMENT VINCULANT ENTRE VOSTÈ I BADI (en endavant, “el Contracte”) el qual esteu acceptant en accedir, registrar-vos i/o utilitzar de qualsevol manera la nostra Plataforma.

Al Contracte:

 • Nosaltres”, “a nosaltres” o “el nostre” es refereix a BADI; i

 • Vostè” o “el vostre” es refereix a l'Usuari de la Plataforma BADI.

De fet, preguem que tingueu en compte que el Contracte estableix el següent:

 • Els vostres drets i responsabilitats legals (vegeu les seccions 2 i 3 següents); i

 • Els drets i responsabilitats legals de BADI (vegeu la secció 4).

A causa de la gran importància del contingut d’aquest document, us convidem a posar-vos en contacte amb nosaltres per si no enteneu alguna cosa del mencionat anteriorment i voleu comentar-la amb nosaltres. A aquests efectes, podeu posar-vos en contacte amb nosaltres a: info@badi.com

BADI es compromet a donar servei als seus Usuaris amb la màxima cura i diligència. Per tant, si us plau, feu-nos-ho saber si voleu que us proporcionem el Contracte i/o qualsevol altra informació relacionada en un altre format (és a dir, àudio, lletra gran, etc.) i farem tot el possible per ajudar-vos. En aquest sentit, i com que la nostra aplicació està disponible per a dispositius mòbils, us recomanem que no l’utilitzeu quan conduïu o en qualsevol situació que pugui posar en perill la vostra seguretat i la dels altres.

Finalment, si us plau, tingueu en compte que si voleu RESCINDIR EL CONTRACTE, HO PODEU FER TANCANT EL VOSTRE COMPTE I NO TORNANT A ACCEDIR O UTILITZAR LA NOSTRA PLATAFORMA. NO OBSTANT AIXÒ, SI EL CONTRACTE ES RESCINDEIX, NO AFECTARÀ EL DRET DE BADI A REBRE QUALSEVOL QUANTITAT DE DINERS QUE VOSTÈ DEGUEU A BADI SOTA EL CONVENI (vegeu la secció 5 més endavant).

1.2. Canvis en aquests Termes i Condicions Generals d’Ús

A BADI estem constantment intentant millorar la nostra Plataforma i els nostres Serveis i per això aquest Contracte pot anar variant segons ho vagi fent la nostra Plataforma. Ens reservem el dret a modificar aquest Contracte de tant en tant. Abans de realitzar qualsevol modificació l’avisarem dels canvis amb una antelació raonable i per escrit i si vostè no està d’acord amb alguna o algunes estipulacions del Contracte, vostè (com a única possibilitat) deixarà de fer ús de la Plataforma i dels Serveis de BADI. Si decideix seguir utilitzant la Plataforma i els Serveis de BADI vostè està acceptant quedar subjecte a l’actualització que s’ha efectuat dels nostres Terminis i Condicions Generals d’Ús i a les Condicions sobre el nostre Sistema de reserves.

Si sou un usuari professional dels serveis d’intermediació en línia, us ho notificarem dins d’un període raonable d’almenys 15 dies i us donarem l’oportunitat de revisar els canvis, excepte (i) quan estiguem sotmesos a una obligació legal o reglamentària que ens exigeixi canviar les nostres Condicions generals d’ús de manera que no ens permeti respectar aquest període de preavís o (ii) en situacions d’urgència, com ara prevenir un mal ús continu, violacions de dades o altres riscos de ciberseguretat.

Addicionalment, NOSALTRES US ACONSELLEM QUE REVISEU DE MANERA REGULAR AQUESTS TERMES I CONDICIONS GENERALS D’ÚS PER MANTENIR-VOS ACTUALITZATS AMB QUALSEVOL MODIFICACIÓ QUE ENS CALGUI FER JA QUE, SI ACCEDIU LA NOSTRA PLATAFORMA DESPRÉS DE QUE ES FACI QUALSEVOL CANVI A AQUESTS TERMES I CONDICIONS GENERALS D’ÚS, ALESHORES ESTEU D’ACORD EXPRESSAMENT AMB EL CONTINGUT DELS NOUS TERMES I CONDICIONS GENERALS D’ÚS.

1.3. Definicions

Acceptació de la reserva” es refereix a l’acceptació formal d’una Sol·licitud de Reserva per part de l’Anunciant o de l’Inquilí.

Anunciant” es refereix a qualsevol que publiqui una Oferta de lloc a BADI que estigui disponible per a que un Inquilí faci la reserva. Els Anunciants poden ser persones físiques o jurídiques, així com qualsevol altra entitat que sigui propietària de la propietat, o que tingui un títol que els permeti llogar en nom del propietari, o estigui en possessió d’un títol emès directament pel propietari, de qualsevol dependència destinada a lloguer durant un període continu de 32 dies o més. És responsabilitat de l’Anunciant assegurar-se que el període de lloguer publicat sigui segons les regulacions nacionals, regionals i/o locals vigents en les Dependències on es troben les instal·lacions. Els Anunciants son contractistes independents dels Inquilins i no son empleats, representants, agents, Joint Ventures (empresa conjunta), contractistes independents o franquiciats de BADI ni han sigut contractats individualment per nosaltres. Per la present, vostè reconeix que BADI no supervisa, dirigeix o controla als Anunciants i que, per tant, renuncia expressament a qualsevol responsabilitat derivada dels serveis prestats pels Anunciants, inclosos, entre d’altres, qualsevol tipus de garantia o condició de serveis professionals, garantia o condició de qualitat o idoneïtat, per a un propòsit determinat, o el compliment de qualsevol llei, regulació o codi.

Arrendament” es refereix al Contracte de lloguer privat entre l’Anunciant (que actua com a arrendador) i l’Inquilí (com a arrendatari), pel que fa al qual BADI NO N’ÉS PART NI HI EXERCEIX INFLUÈNCIA O CONTROL.

Confirmació de la reserva” es refereix al correu electrònic enviat per BADI pel que fa a la realització completa de la reserva d’un anunci mitjançant la Plataforma de BADI.

Consulta” es refereix a la sol·licitud enviada tant per l’Anunciant com per l’Inquilí per comentar els detalls d’una Oferta.

Contingut de BADI” es refereix a tot el material que BADI comparteix a través de la seva Plataforma i qualsevol contingut que sigui propietat de BADI o autoritzat per tercers trobats a la Plataforma BADI.

Contracte” es refereix a aquests Termes i Condicions Generals d’Ús, així com a la nostra Política de privadesa i a la nostra Política de cookies, que SÓN EN CONJUNT UN CONTRACTE LEGALMENT VINCULANT I APLICABLE ENTRE VOSTÈ I BADI.

Dipòsit” es refereix a la quantitat que, amb caràcter opcional, l’Anunciant podrà sol·licitar a l’Inquilí en concepte de garantia davant de qualsevol possible problema d’impagament o de l’ús de les Dependències. L’Anunciant podrà escollir l’opció “Sense Dipòsit”, els Termes i Condicions particulars de la qual es defineixen en el següent enllaç: https://join.badi.com/sin-fianza.

Data d’Entrada” es refereix a la data en què l’Inquilí indica, en confirmar la sol·licitud de reserva, que entrarà a les Dependències.

Data de Sortida” es refereix a la data en què l’Inquilí indica, en confirmar la sol·licitud de reserva, que es retirarà de les Dependències.

Dependències” es refereix a l’allotjament disponible publicat amb la Plataforma de BADI i disponible per a un Inquilí per sol·licitar una reserva. Per evitar dubtes, allotjament disponible fa referència a apartaments d’un (1) dormitori, a estudis, propietats senceres i a habitacions individuals, que poden incloure el dret a utilitzar de forma compartida les àrees comuns. Les habitacions compartides no es consideren allotjament disponible en aquests Terminis i Condicions Generals i, per tant, no estan permesos.

Impost” es refereix a qualsevol Impost aplicable.

Inquilí” es refereix a qualsevol persona o entitat que es registri a la Plataforma de BADI i sol·liciti una reserva per al Contracte d’Arrendament o subarrendament (en qualsevol cas, s’utilitzarà "Arrendament"), a través de la mateixa Plataforma, de qualsevol dependència on no sigui arrendatari o propietari.

"Oferta” es refereix a Dependències publicades amb la finalitat de ser disponibles per llogar per un Inquilí que utilitzi la Plataforma de BADI.

Penalització per Cancel·lació de BADI” es refereix a l’import que BADI ha cobrat a l’Anunciant i/o a l’Inquilí i que tant Anunciant com Inquilí es comprometen a pagar en cas d’omissió de complir els termes que se’ls imposin en relació amb la cancel·lació de la reserva. Els informem que, en el supòsit de manca de pagament en un període de 30 dies, BADI es reserva el dret a bloquejar/prohibir el compte de l’Anunciant. Les penalitzacions per cancel·lacions de BADI son expressament acceptades pels Usuaris com a compensació a BADI per a la interrupció i per l’impacte perjudicial en la confiança en la Plataforma de BADI i la seva comunitat. Vostè accepta que els danys i perjudicis reals soferts per aquesta cancel·lació son incerts i difícils de determinar, però que aquesta quantitat representa el nostre intent de calcular, de bona fe, una compensació adequada. Com a tal, vostè accepta que aquella quantia es correspon amb una mera reparació del dany sofert i que, en cap cas, constitueix una clàusula de penalització. 

Plataforma de BADI” es refereix a qualsevol pàgina web, aplicació o altres plataformes i/o mitjans d’accés, que BADI posa a la seva disposició.

Primera Transferència” es refereix a l’import pagat per l’Inquilí a l’Anunciant en el moment en què es confirma la reserva, i l’objectiu del qual és assegurar-se que l’operació es fa bé per a ambdues parts. L’import de la Primera Transferència es mantindrà durant un màxim de noranta (90) dies abans de la Data d’Entrada i estarà subjecte a alliberament obligatori i transferència a l’Anunciant després d’aquest període.

Rebuig de la reserva” es refereix al rebuig formal d’una Sol·licitud de Reserva per part de l’Anunciant o de l’Inquilí.

Recomanacions” fa referència a suggeriments que BADI podria comunicar als Anunciants en funció de les preferències que proporcionen durant el procés de registre.

Secció de missatges” es refereix a una de les prestacions de la Plataforma de BADI, que permet que els Usuaris enregistrats intercanviïn informació.

Serveis de BADI” es refereix als Serveis de BADI associats a l’ús de la Plataforma de BADI i al compliment de les sol·licituds de reserva.

Sistema de reserves de BADI” fa referència a la funcionalitat que ofereix BADI que permet als Usuaris formalitzar una reserva de Dependències.

Sol·licitud de reserva” es refereix a una proposta que l’Anunciant envia a l’Inquilí o, viceversa, per finalitzar la reserva de les Dependències. Aquesta proposta es pot fer a través de la secció Safata d’entrada o dins d’un anunci mitjançant el botó "Reserva ara" disponible a la Plataforma de BADI. La Sol·licitud de Reserva conté la Data d’Entrada, la Data de Sortida, la quantia del Dipòsit, si correspon, les Tarifes del Servei de BADI i l’import del lloguer.

Tarifes del Servei de BADI” es refereix a l’import cobrat per BADI per a la prestació de serveis de la Plataforma en línia i inclou les tarifes que BADI pot cobrar a l’Anunciant (en endavant, "tarifes d’Anunciant de BADI"), així com les tarifes que BADI pot cobrar a l’Inquilí (en endavant, "tarifes d’Inquilí de BADI").

"Termes i Condicions Generals d’Ús" es refereix a aquest document.

Usuari” es refereix a qualsevol persona o entitat que accedeixi i/o utilitzi la Plataforma de BADI. Els Usuaris de la Plataforma de Badi han de ser majors d’edat segons la legislació nacional, regional i/o local aplicable on es troben les Dependències i els Usuaris, navegant i/o accedint a la Plataforma Badi, representen i garanteixen que compleixen aquests requisits legals.

Violacions de Compliment” es refereixen a qualsevol aspecte de les (i) Dependències que les converteixin en inhabitable, un risc per a la salut i/o qualsevol modificació substancial que es diferenciï de la descripció de l’Anunciant en els anuncis o (ii) de l’Anunciant o de l’Inquilí, la identitat i/o les circumstàncies del qual difereixen substancialment del seu perfil i en què confiava l’Inquilí o l’Anunciant en confirmar la Sol·licitud de Reserva i que BADI ha de determinar en última instància.

1.4. Què és badi.com i Badiapp?

Són una pàgina web i la seva aplicació mòbil corresponent, propietat de BADI que permet als Usuaris publicar i trobar ofertes per al Contracte d’Arrendament de Dependències per a un termini de mitjà a llarg termini respecte del qual:

(i) Els Anunciants tenen els drets legals o tenen les facultats legals necessàries per arrendar-les; i

(ii) Els Inquilins tenen les facultats legals necessàries per prendre un Contracte d’Arrendament com a arrendatari.

Preguem que tingueu en compte que BADI ÉS SOLAMENT I ESTRICTA UNA PLATAFORMA EN LÍNIA QUE SERÀ UN PUNT DE CONNEXIÓ ENTRE USUARIS INTERESSATS A OFERIR O LLOGAR DEPENDÈNCIES PER UN PERÍODE CONTINUAT DE 32 DIES O MÉS. En tot cas, és responsabilitat de l’Usuari verificar que el període de lloguer ofert sigui conforme amb la legislació local o regional vigent on es troben les Dependències.

SOTA CAP CIRCUMSTÀNCIA BADI OFEREIX:  

(i) SERVEIS INTERMEDIARIS EN EL SECTOR IMMOBILIARI; O

(ii) SERVEIS INTERMEDIARIS EN EL SECTOR ALLOTJAMENT/TURISME; I

(iii) BADI NO EXERCITA CAP INFLUÈNCIA EN LA OFERTA o LLOGUER DE DEPENDÈNCIES ENTRE USUARIS.

D’ALTRA BANDA, BADI NO FORMA PART DEL CONTRACTE D’ARRENDAMENT I AQUEST CONTRACTE ES REALITZARÀ NOMÉS ENTRE ELS USUARIS, QUE SÓN ELS ÚNICS QUE ESTABLEIXEN LES CONDICIONS D’AQUEST CONTRACTE LLIUREMENT I INDEPENDENT. BADI NO TÉ CONTROL I NO OFEREIX CAP SUPERVISIÓ SOBRE EL CONTRACTE DE LLOGUER I, PER TANT, BADI ESTÀ EXEMPT DE QUALSEVOL RESPONSABILITAT, EN CAS QUE SORGÍS QUALSEVOL TIPUS DE CONFLICTE, DESACORD O GREUGE EN RELACIÓ AMB EL CONTRACTE D’ARRENDAMENT. QUALSEVOL CIRCUMSTÀNCIA DERIVADA DEL CONTRACTE D’ARRENDAMENT MENCIONAT S’HAURÀ DE RESOLDRE ENTRE ELS USUARIS. A MÉS, BADI NO PARTICIPA A LES NEGOCIACIONS DERIVADES DEL CONTRACTE D’ARRENDAMENT O QUALSEVOL ALTRE TIPUS DE CONTRACTE, NI ACTUARÀ COM A INTERMEDIARI DE QUALSEVOL MANERA EN QUALSEVOL DISPUTA QUE SURTI COM A CONSEQÜÈNCIA DELS CONTRACTES MENCIONATS.

No obstant això, BADI recomana que tant l’Inquilí com l’Anunciant llegeixin atentament el Contracte d’Arrendament o qualsevol altre Contracte establert per ambdues parts, ja que serà el document que regeix la relació entre ells.

Si hi ha qualsevol disputa entre Usuaris, a la Plataforma o pels Serveis de BADI, o entre Usuaris i tercers, vostè accepta que BADI no te l’obligació d’involucrar-se. En el supòsit de que vostè tingui una disputa amb un o més Usuaris, alliberarà a BADI, els seus directors, responsables, empleats, agents i als seus successors de reclamacions, peticions i danys de qualsevol índole, coneguts o desconeguts, sospitats o insospitats, divulgats o no revelats, que sorgeixin de o estiguin relacionats d’alguna manera amb les mencionades disputes i/o amb els nostres Serveis.

ÉS FONAMENTAL ENTENDRE QUE ELS SERVEIS DE BADI OFERITS PER BADI ES CONSIDEREN FINALITZATS AMB LA CONFIRMACIÓ DE QUALSEVOL RESERVA, EXCEPTE QUE S’ESPECIFIQUI D’UNA ALTRA MANERA EN AQUEST DOCUMENT.

Els Usuaris determinen lliurement els preus del lloguer. BADI no recomana els preus de lloguer als Usuaris i no es fa responsable de cap tipus d’Impostos que sorgeixin o siguin derivats de qualsevol Arrendament. Addicionalment, els Usuaris són els únics responsables dels Impostos, de qualsevol altra obligació derivada dels Arrendaments, així com de les càrregues o gravàmens o de la responsabilitat contractual o extracontractual derivada del lloguer i de la relació establerta entre els Usuaris. Els Usuaris estan d’acord expressament que BADI sigui exonerat en aquest sentit.

Per tant, ELS USUARIS SÓN ELS ÚNICS RESPONSABLES DE COMPLIR LES LLEIS LOCALS, REGIONALS, ESTATALS O NACIONALS QUE SIGUIN APLICABLES EN CADA CAS I ELS USUARIS CONVENEN EXPRESSAMENT QUE EXONEREN BADI COMPLETAMENT DE QUALSEVOL RECLAMACIÓ DE TERCERS.

Per últim, però no per això menys important, BADI es reserva el dret d’assignar lliurement espais, seccions o pàgines de la Plataforma, fins i tot intercalats amb els continguts de l’Usuari, per a la inclusió de continguts amb finalitats publicitàries o promocionals o subjectes a patrocini, sense l’obligació d’obtenir el consentiment dels Usuaris en aquest sentit.

1.5. Com contacteu amb BADI i com BADI us pot enviar comunicacions

Tingueu en compte que ens podeu contactar:

 • Per obtenir informació general, problemes tècnics i/o qualsevol pregunta addicional, poseu-vos en contacte amb els serveis d’assistència al client de Badi mitjançant la següent adreça de correu electrònic: info@badi.com

 • Per a reserves, pagaments i/o preguntes addicionals, poseu-vos en contacte amb els serveis d’assistència al client de Badi mitjançant la següent adreça de correu electrònic: bookings@badi.com

 • Per a qualsevol problema de seguretat i/o risc, poseu-vos en contacte amb els serveis d’assistència al client de Badi mitjançant la següent adreça de correu electrònic: safety@badi.com

Tingueu en compte que els nostres serveis d’assistència al client estan disponibles de 9:00 a 18:00 h, de dilluns a diumenge.  

A més, vostè accepta que BADI i/o els seus subcontractistes puguin posar-se en contacte amb vostè o proporcionar-vos avisos i missatges dins de la Plataforma BADI o bé enviant-los al contacte que heu proporcionat en registrar-vos a la Plataforma de BADI en relació amb el vostre ús de la Plataforma. En aquest sentit, accepteu expressament que aquesta informació de contacte estigui actualitzada en tot moment. En particular, tingui en compte que BADI tindrà dret a (i) cancel·lar qualsevol reserva si l’Anunciant no contesta a l’Equip d’Atenció al Client de Badi quan s’apropen les 48 hores prèvies a la Data d’Entrada; i a (ii) bloquejar el compte de l’Usuari/cancel·lar la reserva existent quan, sota sospites fundades que s’està donant una activitat fraudulenta, el Suport al Client de BADI no hagi rebut cap resposta després d’haver enviat una comunicació rellevant als Usuaris (tant a l’Anunciant com a l’Inquilí).

En cas de discrepàncies, sisplau tingueu en compte que aquest Cotracte preval sobre qualsevol altra informació continguda en les comunicaciones que vostè pugui tenir amb BADI.

2 OBLIGACIONS DE L’USUARI

2.1. Política d’elegibilitat de la Plataforma i d’ús acceptable de la Plataforma

(i) Esteu D’ACORD I GARANTIU expressament que:

 1. Teniu 18 anys o més;

 2. Complireu amb totes les lleis aplicables, incloent-hi, sense limitació, les lleis de privadesa, les lleis de propietat intel·lectual, les lleis anti spam, les lleis fiscals i els requisits regulatori;

 3. Només creareu un compte que estarà sota el vostre nom real;

 4. Proporcionareu a BADI només dades veraces, exactes i completes i tindreu la responsabilitat d’actualitzar la informació subministrada de manera que reflecteixi la situació real tant de vostè com de les Dependències;

 5. No divulgareu cap informació difamatòria, calumniosa, obscena, amenaçant, xenòfoba, que inciti a la violència, que inciti a la discriminació per motius de sexe, raça, ideologia o religió o que sigui d'alguna manera perjudicial per a la moral, l'ordre públic, els drets fonamentals, els drets civils, a l'honor, la privacitat o la imatge de tercers i, en general, contrària a qualsevol normativa aplicable;

 6. No divulgareu les dades relatives al vostre compte ni el posareu a disposició de tercers i en sereu l’únic responsable en cas d’ús d’aquestes dades per part de tercers;

 7. Informareu immediatament a BADI de la sostracció, la divulgació o la pèrdua del vostre nom d’Usuari i/o contrasenya;

 8. Teniu el dret legal d’arrendar/subarrendar les Dependències anunciades o teniu el dret legal segons un Contracte d’Arrendament/subarrendament com a arrendatari de les Dependències anunciades i no hi ha cap impediment per arrendar/subarrendar aquestes Dependències;

 9. BADI no us ha restringit en el passat l’ús de la Plataforma; i

 10. Només publicareu contingut que compleixi els requisits de qualitat de BADI, és a dir:

 • A menys que BADI ho permeti expressament, només és possible publicar un anunci per habitació, evitant així duplicitats;

 • Imatges que només inclouen l’habitació i no són persones ni articles personals;

 • Descripcions que només es refereixen a les condicions físiques reals de les Dependències (incloent la seva disponibilitat);

 • Informació que no indueix a altres Usuaris a esquivar l’ús de la Plataforma de BADI o executar una Sol·licitud de Reserva per altres mitjans que la pròpia Plataforma de BADI (com ara números de telèfon i adreces de correu electrònic);

 • Informació que reflecteixi únicament i de manera precisa els preus dels lloguers;

 • Informació a la capçalera de l'Anunci de l'immoble que reflecteixi les mateixes condicions que es publiquen en el contingut de l'Anunci. En cas de discrepàncies entre la capçalera i el contingut, la informació continguda en la descripció prevaldrà; i

 • Informació que es troba dins dels límits d’una transacció immobiliària i basada en l’Oferta de Dependències per a fins d’allotjament a canvi d’un lloguer.

Tingueu en compte que qualsevol acte o omissió que contravingui a les esmentades anteriorment constituirà una violació del Contracte i, per tant, aquests actes o omissions permetran a BADI suspendre, prohibir o cancel·lar el compte i prendre les accions legals pertinents.

Els Usuaris seran responsables de la inexactitud o falta de veracitat de la informació proporcionada. En el cas que l’Usuari proporcioni informació falsa, inexacta o incompleta o si BADI considera que hi ha motius raonables per dubtar de la seva veracitat, correcció i integritat, BADI us pot negar l’accés i l’ús present i futur a la seva Plataforma o a qualsevol dels seus continguts i/o serveis. BADI no pot garantir la identitat dels Usuaris registrats; per tant, no serà responsable de l’ús de la identitat d’un Usuari registrat per tercers no registrats.

Els Usuaris són totalment responsables de l’accés i l’ús correcte del seu perfil i altres continguts de la Plataforma subjectes a la legalitat local, regional, estatal o nacional actual, així com a principis de bona fe, moral, bones maneres i ordre públic. I, específicament, es comprometen a complir amb diligència els presents Termes i Condicions Generals d’Ús.

(ii) ACCEPTEU I GARANTIU expressament de NO:

 1. Utilitzar la Plataforma amb finalitats il·legals o no autoritzades;

 2. Acollir, emmagatzemar, divulgar, publicar, distribuir o compartir qualsevol contingut que pugui implicar una interferència il·legítima o una infracció en qualsevol forma dels drets basats en l’honor, la imatge i la intimitat personal i familiar de tercers i, especialment, l’edat;

 3. Publicar a la Plataforma BADI o al perfil o en el d’un altre Usuari qualsevol comentari o informació il·legal, racista, xenòfob, obscè, pornogràfic, abusiu, difamatori, enganyós, fraudulent o contrari a la moral o l’ordre públic;

 4. Alterar o modificar, copiar, descompilar, desmuntar, fer enginyeria inversa, concedir llicències, arrendar, vendre o imitar, total o parcialment, la Plataforma BADI, ignorant, desactivant o manipulant qualsevol altra funció o servei seu;

 5. Infringir els drets de propietat industrial i intel·lectual o les normes que regulen la protecció de dades personals;

 6. Utilitzar la Plataforma BADI per insultar, difamar, intimidar, violar la imatge mateixa o assetjar a altres Usuaris;

 7. Accedir als comptes de correu electrònic d’altres Usuaris;

 8. Introduir virus informàtics, fitxers defectuosos o qualsevol altre programari que pugui causar danys o alteracions en els continguts o sistemes de BADI o de tercers;

 9. Enviar correus electrònics de caràcter massiu i/o repetitiu a una pluralitat de persones, ni enviar adreces de correu electrònic de tercers sense el seu consentiment;

 10. Realitzar accions de publicitat de béns o serveis sense el consentiment previ de BADI;

 11. Afectar o danyar la reputació de BADI;

 12. Distribuir, facilitar o comunicar de qualsevol altra manera públicament, transformar o modificar qualsevol contingut o beneficiar-vos sense la prèvia autorització dels titulars legítims de drets; i

 13. Utilitzar la Plataforma BADI per a qualsevol altre propòsit que el lloguer de Dependències a través de la Plataforma, com eludir les Polítiques de Reserva de la Plataforma BADI completant externament la reserva o posant-vos en contacte amb els Usuaris per induir-los a anunciar les seves Dependències o incomplir el Contracte o qualsevol de les seves disposicions.

Els Usuaris s’abstindran d’utilitzar el seu perfil i la resta de continguts de la Plataforma BADI per a finalitats il·lícites o efectes que perjudiquin els drets i interessos de tercers, o que de qualsevol manera puguin danyar, desactivar, afectar o perjudicar la Plataforma de BADI, el seu contingut i els seus serveis. De la mateixa manera, està prohibit impedir l’ús normal o el gaudi de la Plataforma a altres Usuaris i sou responsable de qualsevol cosa que passi a través del vostre compte, tret que el tanqueu o en notifiqueu un mal ús.

BADI no es fa responsable de la seva publicació i declara expressament que no s’identifica amb cap de les opinions que puguin emetre els Usuaris de la Plataforma BADI, que assumeixen totes les conseqüències per a qualsevol comentari que puguin emetre.

Els Usuaris que no compleixin aquestes obligacions seran responsables de qualsevol dany o perjudici que puguin causar. BADI no es fa responsable de les conseqüències, danys o pèrdues que puguin sorgir d’aquest accés o ús per part de tercers. De fet, accepteu indemnitzar i exonerar a BADI i als seus administradors, empleats i col·laboradors respecte de totes les reclamacions, obligacions, danys, pèrdues i despeses relacionades amb:

(i) l’incompliment del Contracte;

(ii) l’ús indegut de la Plataforma BADI; i/o

(iii) l’incompliment de les lleis o regulacions aplicables, especialment les aplicables segons la ubicació de les Dependències.

Qualsevol Usuari pot informar sobre un altre Usuari quan cregui que incompleix el Contracte i tots els Usuaris poden informar BADI de qualsevol abús o violació a través del correu electrònic safety@badi.com. BADI ha de verificar la informació reportada tan aviat com sigui possible i prendrà les mesures que consideri oportunes reservant el dret de retirar i/o suspendre qualsevol Usuari de la Plataforma per incompliment del Contracte. BADI també es reserva el dret de retirar i/o suspendre qualsevol missatge amb contingut il·legal o ofensiu, sense necessitat d’avís previ o notificació posterior.

Si cal, BADI proporcionarà a la policia, a les forces de seguretat i als organismes i/o a altres autoritats competents la informació pertinent per entendre si l’activitat de l’Usuari pot constituir un delicte o un ofensa.

2.2. Registre i Política de Reserves

2.2.1. Registre

 Per tal de ser un Usuari de la Plataforma de BADI, l’Usuari ha de complir els requisits següents:

 1. Emplenar els camps obligatoris del formulari de registre, que demanaran informació personal com el nom, cognoms, número de telèfon i altres;

 2. Acceptar expressament aquests Termes i Condicions Generals d’Ús;

 3. Acceptar expressament la Política de Privacitat; i

 4. Acceptar expressament la Política de Cookies.

2.2.2. Política de reserves

2.2.2.1. Parts contractants

Aquesta Política de reserves regula la relació entre l’Anunciant i l’Inquilí a través de la Plataforma de BADI només pel que fa al funcionament del Sistema de reserves BADI, sense perjudici de les condicions posteriors acordades per les parts en el lloguer privat.  

Com a condició prèvia per utilitzar el Sistema de reserves de BADI, tant l’Anunciant com l’ Inquilí manifesten i garanteixen que:  

 1. són majors d’edat;

 2. són plenament capaços d’anunciar i llogar les Dependències;

 3. han complert i compliran les lleis i regulacions nacionals, regionals i locals aplicables, segons la ubicació on es troben les Dependències; i

 4. haver llegit, comprès i acceptar completament el Contracte.

2.2.2.2. Formalització de reserves mitjançant el Sistema de reserves de BADI

D’acord amb la regulació aplicable sobre el comerç electrònic, us proporcionarem les dades del Sistema de reserves de BADI, en particular:

 1. Passos necessaris per completar una reserva;

 2. La confirmació significa que s’enviarà per tal de reconèixer formalment que la reserva ha tingut èxit; i

 3. Els mitjans disponibles permeten modificar els errors en la informació proporcionada.

Els Usuaris, tant els Anunciants com els Inquilins, han de registrar-se i obtenir un compte d’Usuari, subjecte al Contracte i introduir la informació indicada a continuació.

Anunciant:

 • Nom complet;

 • Domicili;

 • Adreça de facturació;

 • Informació de pagament vàlida; i

 • Quan es requereixi DNI/NIF.

Inquilí:

 • Nom complet;

 • Domicili;

 • Adreça de facturació;

 • Informació de pagament vàlida; i

 • Quan es requereixi DNI/NIF.

Un cop obtingut el compte d’Usuari, l’Anunciant pot penjar la informació necessària de les Dependències, és a dir:

 • Visuals de les Dependències;

 • Període de disponibilitat;

 • Descripció de les Dependències;

 • Comoditats, electrodomèstics o serveis inclosos;

 • Renda mensual; i

 • Dipòsit, si s’escau.

La Plataforma de BADI permet als Usuaris intercanviar informació mitjançant l’ús de la Safata d’entrada de BADI i pot seguir la seqüència d’actuacions següent:

 • L’Inquilí pot enviar una Sol·licitud de Reserva a través de la safata d’entrada o a través d’una Oferta a l’Anunciant i l’Anunciant pot acceptar o rebutjar aquesta sol·licitud; o bé

 • L’Anunciant pot enviar una Sol·licitud de Reserva a través de la safata d’entrada o bé a través de Recomanacions suggerides per BADI a l’Anunciant i l’Inquilí pot acceptar o rebutjar aquesta sol·licitud.

Tingueu en compte que els Usuaris poden enviar tantes sol·licituds de reserva com vulguin. Tanmateix, l’acceptació d’una sol·licitud cancel·larà automàticament les sol·licituds de reserva pendents.

En cas que l’Anunciant o l’Inquilí enviïn una sol·licitud de reserva, BADI enviarà una proposta de reserva a l’altra part, que tindrà 72 hores per acceptar o rebutjar la reserva. Si després de 72 hores BADI no ha rebut cap resposta, BADI considerarà que la proposta de reserva ha caducat.

En el cas que la proposta de reserva sigui acceptada, BADI confirmarà els detalls de la reserva tant a l’Inquilí com a l’Anunciant per correu electrònic o SMS. A més, aquesta informació apareixerà a la secció corresponent del respectiu compte d’Usuari.

Si el missatge de Confirmació de la reserva enviat per BADI conté un error o per qualsevol motiu no compleix la informació, l’Usuari hauria de procedir a informar a BADI dels motius pels quals creu que hi ha un error.

2.2.2.3. Preus de lloguer i Impostos

Els Usuaris determinen lliurement els preus de lloguer i els Anunciants poden modificar-los segons la seva conveniència abans de fer arribar una Sol·licitud de Reserva a un Inquilí. Tingueu en compte que una vegada que l’Inquilí accepti una reserva correctament i l’Anunciant ho confirmi, el preu que determini l’Anunciant —tant de la reserva com de la quantitat mensual de lloguer— no es pot modificar. BADI no recomana preus als seus clients. De cap manera, l’Anunciant pot sol·licitar a l’Inquilí el pagament de tarifes d'intermediació llevat que estigui expressament permès per la llei aplicable del lloc en el qual es troba la Dependència o que hagi estat precisat per l'Anunciant en la descripció de la mateixa.

BADI no es fa responsable de cap tipus d’Impostos que sorgeixin o derivin d’aquests Contractes de lloguer. Per tant, els Usuaris són els únics responsables de l’Impost, de qualsevol altra obligació derivada del Contracte de lloguer, així com de les càrregues o gravàmens o de la responsabilitat contractual o extracontractual derivada de l’Arrendament i de la relació establerta entre els Usuaris, i els Usuaris estan d’acord expressament en exonerar BADI en aquest sentit. De fet, els Usuaris són els únics responsables del compliment de les lleis locals, regionals, estatals o nacionals aplicables en cada cas.

2.2.2.4. Tarifes del Servei de BADI

Abans de l’enviament i en acceptar una sol·licitud de reserva, BADI proporcionarà informació detallada sobre les quantitats de les tarifes de BADI. Tingueu en compte que pot ser que les tarifes no siguin aplicables en funció de la ubicació de les Dependències. Per tant, us convidem a comprovar la icona d’informació que apareix al costat del desglossament de pagament que apareix abans de confirmar una sol·licitud de reserva.

Els Usuaris autoritzen expressament a BADI a cobrar aquestes tarifes abans de l’enviament i de l’acceptació de la sol·licitud de reserva, juntament amb l’import de la Primera Transferència equivalent al primer mes de lloguer. En cas de cancel·lació posterior de la sol·licitud de reserva, aquestes tarifes es cobraran de conformitat amb el que disposi la política de cancel·lació a la secció 2.2.2.5 següent.

2.2.2.5. Responsabilitats de l’Anunciant i l’Inquilí

Després que l’Inquilí o l’Anunciant accepti la Sol·licitud de Reserva i BADI ha enviat la Confirmació de reserva tant a l’Inquilí com a l’Anunciant, inclosa la informació de contacte de les dues parts, és responsabilitat de l’Anunciant proporcionar instruccions addicionals a l’Inquilí sobre la seva mudança a les Dependències i, per a aquest fi, l'Equip d'Atenció al Client de BADI pot contactar a l'Anunciant. En cas que l'Anunciant no respongui a aquests intents de comunicació a el termini de 48 hores, BADI comprendrà que l'Anunciant ha cancel·lat la reserva, i és aplicable la Política de Cancel·lació prevista a la secció 2.4. L’ Anunciant ha de proporcionar les instruccions a l'Inquilí al menys 48 hores abans de la Data d’Entrada.

L’Anunciant garanteix que les Dependències reservades per l’Inquilí es troben en condicions raonables pel que fa a la seva capacitat d’habitatge i, en particular, l’Anunciant garanteix que les característiques de les Dependències i els termes relacionats amb el preu del Contracte d’Arrendament siguin segons els que s’han publicat en l’Oferta de les Dependències, així com que no s’aplicaran costos o càrrecs addicionals en detriment de l’Inquilí. L’Anunciant , a més, garanteix que les Dependències disposen d’un certificat d’ocupació (o qualsevol altre document o certificat addicional necessari) expedit per les autoritats competents corresponents, segons la normativa aplicable. Així mateix, l’Anunciant garanteix que en cas que existeixin unes normes bàsiques o un codi de conducta al qual s’hagi d’ adherir l'Inquilí els mateixos són esmentats explícitament en la descripció de l'immoble i, a més, s'informa a l'Inquilí en el moment oportú, però sempre abans de la Data d’Entrada.

L’Inquilí garanteix que la informació proporcionada sobre si mateix / si mateixa és precisa i que inclou qualsevol circumstància aplicable a ell / ella que pugui ser rellevant per l’ Anunciant o que el mateix hagi de tenir en consideració (com, per exemple, la necessitat de pujar escales o presència de mascota ( s) en les instal·lacions).

En certes circumstàncies, BADI pot decidir, sota la seva única discreció, que un acord per escrit entre l'Anunciant i l’Inquilí constitueix una evidència vàlida i / o una documentació de suport per a la resolució d'una disputa referent a la Política de Cancel·lació de BADI que s'hagi donat entre els Usuaris.

2.3. Pagaments

Si utilitzeu la Plataforma de BADI, accepteu pagar a BADI les Tarifes de Serveis de BADI, la Penalització per Cancel·lació i els Impostos de BADI o les despeses que podeu estar obligat a pagar segons la normativa aplicable. En el supòsit de que Vostè accepti adquirir els Serveis Prepagats (Pla Premium i el Servei d’Anuncis Destacats) tal i com es descriu en la Clàusula 2.5. Vostè es compromet a pagar les quantitats específiques corresponents per aquests Serveis de Prepagament. Tots els preus s’indiquen en la moneda on es troba l’habitació i es pot incrementar amb qualsevol Impost aplicable, com l’IVA.

Tingueu en compte que qualsevol incompliment de qualsevol dels anteriors conceptes constituirà un incompliment del Contracte i donarà dret a BADI a prendre les accions legals pertinents.

També accepteu que:

(i) El pagament de la vostra reserva pot estar subjecte a tarifes de canvi o diferències de preus basades en la ubicació (per exemple, els tipus de canvi);

(ii) Podem calcular els Impostos que heu de pagar segons la informació de facturació que ens proporcioneu en el moment de la compra; i

(iii) Assumireu els Impostos i les obligacions derivats dels serveis que les autoritats competents puguin requerir o que estiguin establertes a la normativa vigent.

Els serveis de processament de pagaments per a BADI són proporcionats per Stripe Technology Europe, Limited ("Stripe") i estan subjectes al Contracte de compte connectat de Stripe, que inclou les Condicions del servei de Stripe (col·lectivament, el “Contracte de Serveis de Stripe”). Al utilitzar la Plataforma o els Serveis de BADI, accepteu que:

 • Els pagaments entre Anunciants i Inquilins es processen a través de Stripe com a proveïdor de serveis de pagament; i

 • Qualsevol Tarifa i les Penalitzacions per Cancel·lació a pagar a BADI per part dels Usuaris es processarà a través de Stripe com a proveïdor de serveis de pagament (a) deduint aquesta quantitat de la suma que s’ha de pagar a l’Anunciant o a l’Inquilí, segons sigui el cas, o (b) mitjançant l’abonament de l’import corresponent a la targeta de crèdit subministrada per l’Anunciant o l’Inquilí o (c) mitjançant una transferència bancària executada a favor de BADI, segons sigui el cas.

Com a condició perquè Stripe pugui processar els pagaments esmentats anteriorment, accepteu proporcionar a BADI informació completa i acurada sobre vostè i el vostre negoci, i autoritzeu BADI a compartir-la i compartir també informació de transaccions relacionada amb la vostra utilització dels serveis de processament de pagaments proporcionats per Stripe.

BADI no serà responsable de cap dany o pèrdua atribuïble a Stripe.

2.4. Política de cancel·lació

Els Usuaris consenten i reconeixen expressament que perdran el dret de desistiment establert un cop que el contracte a distància i fora de l’establiment hagi sigut complert part del proveïdor.

Com s’ha indicat en la secció anterior els Serveis de BADI es consideren complets quan es confirma la reserva i, posteriorment, cap Usuari no podrà exercir cap dret de retirada després de la confirmació.

2.4.1. Cancel·lació a causa de Violacions de Compliment

Durant la Data d’Entrada (mudança d’entrada):

(i) L’Inquilí pot informar a BADI de qualsevol aspecte de les Dependències que consideri una violació de compliment, així com notificar a BADI qualsevol aspecte de les Dependències que no s’expliquin veritablement ni es representin a l’Oferta, enviant un correu electrònic a bookings@badiapp.com, incloent el número d’identificació de la reserva i adjuntant les proves visuals necessàries (fotos i/o vídeos).

(ii) Tant l’Anunciant com l’Inquilí poden informar BADI sobre qualsevol aspecte de l’Inquilí/Anunciant, respectivament, que considerin una violació de compliment, enviant un correu electrònic a bookings@badiapp.com, inclòs el número d’identificació de la reserva i proves de suport.

Un cop l’equip BADI hagi rebut el correu electrònic, a la seva discreció, verificaran i avaluaran la situació. En el cas que, després de la revisió per part de l’equip de BADI, es trobi una infracció de conformitat, s’aplicarà el següent:

 • Infracció de Conformitat per l’Inquilí: BADI cobrarà les Tarifes del Servei de BADI de l’Inquilí i, també, retindrà a l’Inquilí la quantia total de la Primera Transferència com a Penalització per Cancel·lació que serà transferida a l’Anunciant, mentre que BADI reemborsarà l’import total corresponent a la Tarifa del Servei de l’Anunciant al Anunciant.

2.4.2. Cancel·lació per part de l’Anunciant

L’Anunciant pot enviar una sol·licitud de cancel·lació al Servei d’Atenció al Client de Badi per tal de cancel·lar qualsevol reserva sense cap penalització si aquesta cancel·lació té lloc en un termini de 15 dies o un període més llarg abans de la Data d’Entrada i l’Anunciant informa BADI de la seva cancel·lació per correu electrònic.

Si l’Anunciant cancel·la:

a. 15 dies o més abans de la Data d’Entrada, BADI reemborsarà la Tarifa del Servei de l’Inquilí, així com la Primera Transferència a l’Inquilí, sempre que l’Inquilí es trobi en situació de compliment;

b. 14 o menys dies o amb menys antelació de la Data d’Entrada, BADI cobrarà a l’Anunciant la tarifa d’Anunciant de BADI i també li cobrarà com a Penalització per Cancel·lació una quantitat igual al 25% de la Primera Transferència, que es podrà carregar a la targeta de crèdit proporcionada per l’Anunciant, o que haurà de ser pagat mitjançant transferència bancària executada a favor de BADI, segons sigui el cas, mentre que BADI reemborsarà a l’Inquilí l’import total corresponent a les tarifes de la Primera Transferència i les tarifes d’Inquilí de BADI a l’Inquilí, sempre que l’Inquilí es trobi en situació de compliment; o

c. 6 dies abans o abans de la Data d’Entrada, BADI cobrarà a l’Anunciant la tarifa d’Anunciant de BADI i també li cobrarà com a penalització de BADI una quantitat igual al 50% de la Primera Transferència, que es pot carregar amb la targeta de crèdit proporcionada per l’Anunciant, o que haurà de ser pagat mitjançant transferència bancària executada a favor de BADI, segons sigui el cas, mentre que BADI reemborsarà a l’Inquilí l’import total corresponent a les tarifes de la Primera Transferència i les de l’Inquilí de BADI a l’Inquilí, sempre que l’Inquilí es trobi en situació de compliment.

L’Anunciant es compromet expressament a pagar els imports esmentats anteriorment i accepta que BADI enviï una sol·licitud de pagament que l’Anunciant haurà de pagar en el termini de 30 dies.

Circumstàncies atenuants per a la cancel·lació per part de l’Anunciant

En el cas que l’Anunciant enviï una sol·licitud de cancel·lació al servei d’atenció al client de Badi per tal de cancel·lar una reserva acceptada a causa d’una raó de circumstància atenuant, tal com s’indica a continuació, BADI podrà renunciar a la política de cancel·lació en els termes que es detallen a continuació.

Tingueu en compte que les següents són les úniques circumstàncies atenuants que pot considerar BADI:

 1. Lesions greus, malaltia o mort de l’Anunciant;

 2. Lesions greus, malaltia o mort d’un parent de primer o segon grau, un menor o una persona amb discapacitat del qual l’Anunciant és el tutor legal o substitut primari;

 3. Mort d’un parent fins al tercer grau;

 4. Danys greus a l’allotjament; i/o

 5. Declaració oficial de zona catastròfica a la ciutat on es troba l’allotjament.

A més, tingueu en compte que BADI només pot aplicar aquesta renúncia si es compleixen les condicions següents:

 • L’Anunciant es posa en contacte amb el servei d’atenció al client de BADI el més aviat possible; i

 • L’Anunciant, dins d'un període de 7 dies, proporciona els documents de suport adequats al Servei de Suport al Client de BADI, que a discreció exclusiva de BADI es consideren suficients.

2.4.3. Cancel·lació per part de l’Inquilí

L’Anunciant pot enviar una sol·licitud de cancel·lació al Servei d’Atenció al Client de Badi per tal de cancel·lar qualsevol reserva sense cap penalització si aquesta cancel·lació té lloc en un termini de 15 dies o un període més llarg abans de la Data d’Entrada i l’Anunciant informa BADI de la seva cancel·lació per correu electrònic.

Si l’Inquilí cancel·la:

a. 15 dies o més abans de la Data d’Entrada, BADI reemborsarà la Tarifa de Serveis de l’Inquilí de BADI, així com la Primera Transferència a l’Inquilí;

b. 14 dies o menys abans de la Data d’Entrada, BADI reemborsarà la tarifa de l’Inquilí de BADI i també retindrà un import igual al 50% de la Primera Transferència com a Penalització per Cancel·lació, que es transferirà a l’Anunciant, i BADI reemborsarà a l’Inquilí el 50% restant de la Primera Transferència; o

c. 6 dies abans o menys de la Data d’Entrada, BADI retindrà la tarifa de l’Inquilí de BADI i també retindrà un import igual al 100% de la Primera Transferència com a Penalització per Cancel·lació, que es transferirà a l’Anunciant.

Circumstàncies atenuants per a la cancel·lació per part de l’Inquilí

En el cas que l’Inquilí enviï una sol·licitud de cancel·lació al servei d’atenció al client de Badi per tal de cancel·lar una reserva acceptada a causa d’una circumstància atenuant, tal com s’indica a continuació, BADI podrà renunciar a la política de cancel·lació.

Tingueu en compte que les següents són les úniques circumstàncies atenuants que pot considerar BADI:

 1. Lesions greus, malaltia o mort de l’Inquilí;

 2. Lesions greus, malaltia o mort d’un parent de primer o segon grau, un menor o una persona amb discapacitat del qual l’Inquilí és el tutor legal o substitut primari;

 3. Mort d’un parent fins al tercer grau;

 4. Pèrdua d’ocupació per part de l’Inquilí, després de confirmar la reserva;

 5. Nova feina de l’Inquilí en una nova empresa on la ubicació de la feina es troba en una ciutat diferent de la reserva, un cop confirmada la reserva;

 6. Extensió del Contracte laboral per part de l’Inquilí on la ubicació de la feina sigui diferent de la ciutat de la reserva, després de confirmar la reserva;

 7. Transferència obligatòria per feina de l’Inquilí on la ubicació de la feina sigui una ciutat diferent de la reserva, un cop confirmada la reserva;

 8. Declaració oficial de zona catastròfica a la ciutat on es troba l'allotjament;o

 9. Denegació inesperada de visats per motius injustificats i, no causa ni directament ni indirecta pels actes o les omissions dels Inquilins, que restringeixen l’Inquilí per reubicar-se a la ciutat on es troba l’allotjament.

A més, tingueu en compte que BADI només pot aplicar aquesta renúncia si es compleixen les condicions següents:

 • L’Inquilí es posa en contacte amb el servei d’atenció al client de BADI el més aviat possible; i

 • L’Inquilí, dins d'un període de 7 dies, proporciona els documents de suport adequats al Servei de Suport al Client de BADI, que a discreció exclusiva de BADI es consideren suficients.

2.4.4. Cancel·lació per BADI

En determinades circumstàncies, BADI pot decidir, a la seva exclusiva discreció, que cal cancel·lar una reserva pendent o confirmada i iniciar els reemborsaments i pagaments corresponents. Això pot ser per Circumstàncies Atenuants o (i) quan BADI creu, de bona fe, i tenint en compte els interessos legítims d'ambdues parts que és una mesura necessària per evitar danys significatius a BADI, a altres Usuaris, a tercers o a béns, o (ii) per qualsevol dels motius establerts en aquest Contracte.

2.5. Classificació i visibilitat dels Serveis de BADI

Tingueu en compte que BADI classifica els Serveis oferts al lloc web o l’aplicació mòbil corresponent segons els següents paràmetres principals:

Qualitat de l’Anunciant: s’avalua en funció de la seva puntuació sobre 5. Per determinar la puntuació, es tenen en compte el nombre de reserves a la plataforma, la verificació de dades de contacte, l’addició de les dades de pagament, la velocitat en respondre a altres usuaris, etc.

El sistema aplica aquesta base de puntuació a totes les ofertes i assigna un percentatge dels punts disponibles a cadascuna d’elles (per exemple, el 100 % dels punts si és el més ben posicionat pel criteri en qüestió) i un percentatge proporcionalment menor a mesura que s’allunya de la primera posició del criteri seleccionat. Tingueu en compte que, en determinats casos, es pot modificar la classificació del servei BADI com a conseqüència dels acords comercials que tenim amb les nostres entitats afiliades.

2.6. Altres serveis proporcionats per BADI

Les garanties de BADI són un servei addicional de BADI que BADI pot oferir, a la seva discreció, als seus Usuaris de manera discrecional sempre que totes les condicions rellevants que s’indiquen a continuació es trobin degudament complertes i documentades. Per tant, aquestes garanties no requereixen cap opció ni selecció per part vostra.

BADI es reserva el dret de modificar o retirar la política de garanties en qualsevol moment i a la seva exclusiva discreció.

Les garanties de BADI es basaran en la durada de l’estada indicada a la Confirmació de reserva enviada a l’Anunciant i a l’Inquilí per part de BADI i, si la durada de l’estada està indicada com a indefinida pels Usuaris, les garanties s’aplicaran durant un període de 32 dies.

2.6.1. Altres serveis proporcionats als Anunciants

2.6.1.1. Pla Premium

A més dels serveis estàndards de plataforma, BADI ofereix als Anunciants la opció de comprar un “Pla Premium” (en endavant, el “PP”) per cada Anunci creat per ells. El PP es un servei addicional als serveis estàndards de la plataforma BADI. Al comprar el PP, els Anunciants obtenen accés a un conjunt de serveis addicionals que consisteixen, entre altres, en la recepció de recomanacions personalitzades i en tenir accés a serveis digitals millorats. Els Anunciants reconeixen i accepten que al comprar un PP estan contractant tot els serveis inclosos en el seu conjunt i que no serà possible la selecció i / o l’ exclusió de serveis individuals inclosos en el PP.

Els Anunciants poden trobar una descripció de les opcions de plans PP disponibles en el lloc web de BADI. A més, es proporcionarà informació detallada sobre els serveis específics disponibles al crear el seu compte BADI i / o al pujar un Anunci. El PP requereix d’un únic pagament per un període de prepagament en el que els Anunciants es beneficiaran dels serveis inclosos en el pla per els Anuncis seleccionats. BADI explicarà quins serveis estan disponibles quan els Anunciants es subscriguin al PP i sempre abans del pagament.

2.6.1.2. Servei d'Anuncis Destacats

A més dels serveis estàndards de plataforma, BADI ofereix als Anunciants la opció de comprar un “Servei d’Anuncis Destacats” (en endavant, l’ “AD”) per cada Anunci creat per ells. L’ AD es un servei addicional als serveis estàndards de la plataforma BADI.

Al comprar l’AD, els Anunciants obtenen accés a un servei que consisteix en fer que els seus Anuncis destaquin utilitzant u format ressaltat. Els Anuncis “Destacats” tindran un format diferent per poder ser identificats fàcilment; en particular, les targetes d’habitacions tindran una marca de “Destacats” en la part superior dreta. No hi ha límit en el número d’ “AD” que pot comprar un mateix Anunciant. Però, no es poden comprar dos “AD” simultàniament per el mateix Anunci (es a dir, si es compra un “AD” per a un Anunci, no es pot comprar un altre pel mateix Anunci fins el venciment del primer termini de l’”AD”). El posicionament dels “Anuncis Destacats” pot veure’s alterat per altres paràmetres de classificació particulars establerts pels Inquilins, com per exemple, el pressupost mensual, la disponibilitat, el número de companys d’habitació, etc.).

Els Anunciants poden trobar una descripció de les opcions d’”AD” disponibles en el lloc web de BADI. A més, es proporcionarà informació detallada sobre els serveis específics disponibles al crear el seu compte BADI. L’”AD” requereix d’un únic pagament per un període de prepagament en el que els Anunciants es beneficiaran dels serveis inclosos en el pla per els Anuncis seleccionats.

2.6.1.3. Pla de Publicacions

A més dels serveis estàndard de la plataforma, els Anunciants hauran de contractar un “Pla de Publicacions” (en endavant, el “Pla de Publicacions”) quan ja disposin de dos Anuncis publicats a la plataforma de BADI. El Pla de Publicacions és un servei addicional als serveis estàndard de la plataforma de BADI. D’aquesta manera, cada Anunciant pot tenir publicats simultàniament a la plataforma de BADI dos Anuncis al mateix moment, i per a la publicació d’un tercer o més Anuncis serà necessari contractar un Pla de Publicacions per a cadascun d’aquests Anuncis, per tal que aquest Anunci pugui ser efectivament publicat a la plataforma de BADI.

Així, cada Anunci addicional als dos que tingui publicats un Anunciant en un determinat moment haurà de tenir un Pla de Publicacions associat, que serà intransferible a altres Anuncis del mateix Anunciant, de manera que un Pla de Publicacions contractat per a un Anunci no podrà aplicar-se a un altre Anunci. Tanmateix, si el Pla de Publicacions contractat és a punt de caducar, l’Anunciant haurà de contractar-ne un de nou per a aquest mateix Anunci per tal de mantenir-lo publicat a la plataforma de BADI. L’Anunciant ha de tenir en compte que el Pla de Publicacions té una data de caducitat determinada, de manera que el fet de retirar temporalment un Anunci no suspendrà el termini del Pla de Publicacions contractat.

No hi ha límit en el nombre de Plans de Publicacions que pot comprar el mateix Anunciant.

Els Anunciants poden trobar una descripció de les opcions de Plans de Publicacions disponibles en el lloc web de BADI, que té en compte la contractació de diferents períodes temporals. A més, es proporcionarà informació detallada sobre els serveis específics disponibles en crear el vostre compte de BADI i/o en penjar un Anunci. El Pla de Publicacions requereix un pagament únic per a un període de prepagament en el qual els Anunciants es beneficiaran dels serveis inclosos en el pla per a l’Anunci seleccionat. BADI explicarà tots els detalls del Pla de Publicacions quan els Anunciants el contractin i sempre abans del pagament.

2.6.1.4. Condicions aplicables al Pla Premium , i al Servei d’Anuncis Destacats i al Pla de Publicacions

El Pla Premium, el Servei d’Anuncis Destacats i el Pla de Publicacions podran ser contractats simultàniament per un Anunciant per a un Anunci, d’acord amb les condicions de cadascun d’aquests serveis prestats per als Anunciants.

BADI ha creat un procés que consta de diversos passos en els quals l’Anunciant ha d’escollir de manera proactiva les opcions i acceptar explícitament el preu de compra final i les condicions que son visibles en aquells moment, per tant, no es considerarà vàlida cap reclamació al respecte. Per tant, tècnicament no és possible realitzar compres “accidentals” dels Serveis Prepagament. A més, degut a que la naturalesa dels Serveis Prepagats està vinculada a un Anunci en concret (és a dir, els serveis adquirits estan vinculats a un Anunci específic) no es realitzarà una renovació automàtica a menys que l’Anunciant, al termini del Servei Prepagament, compri una cop més qualsevol Servei Prepagament.

BADI es reserva el dret a modificar, finalitzar o esmenar els serveis oferts dintre dels Serveis Prepagament en qualsevol moment d’acord amb aquests Termes i Condicions Generals d’Utilització. Atès que el PP, l’AD i el Pla de Publicacions son un Servei Prepagament, si es sol·licita la cancel·lació, aquesta només pot ser efectiva al venciment del termini del pla adquirit. Si els Anunciants desitgen cancel·lar els Serveis Prepagament abans del venciment del termini, BADI no reemborsarà cap tarifa ja pagada. Si els Anunciants desitgen rebre un reemborsament complet degut a circumstàncies extraordinàries s’han de comunicar amb el Servei d’atenció al Client de BADI. El Servei d’atenció al Client de BADI determinarà al seu exclusiu criteri si s’han produït circumstàncies extraordinàries i, només si aquell fos el cas, BADI pot reemborsar els imports mitjançant el mateix mètode de pagament utilitzat per l’Anunciant.

Els Serveis Prepagament poden ser desactivats en el futur, en aquest cas els Anunciants no podran optar per certs tipus o tots els Serveis Prepagament. BADI farà esforços raonables per mantenir operatius els Serveis Prepagament. Però, certes dificultats tècniques, de manteniment o proves, o actualitzacions requerides per reflectir els canvis en les lleis rellevants i els requisits reglamentaris poden ocasionalment causar interrupcions temporals. BADI es reserva el dret a modificar i desactivar periòdicament i en qualsevol moment, de manera temporal o permanent, les funcions i característiques dels Serveis Prepagament. BADI amb una antelació raonable efectuarà un avís previ de qualsevol canvi quan el mateix sigui possible. Els Serveis Prepagament no seran reemborsats en cap de les situacions anteriorment esmentades, excepte si l’Anunciant va realitzar la compra dels Serveis Prepagament a BADI i BADI interromp permanentment el serveis abans del final del període de prepagament. En aquest cas específic, BADI reemborsarà les tarifes prepagades per el període de Prepagament després de l’esmentada interrupció.

2.6.1.5. Danys i perjudicis

En cas que l’Inquilí deliberadament causi danys a les Dependències durant la seva estada i els costos de reparació superin el Dipòsit acordat de manera privada entre Anunciant i Inquilí, BADI podrà proporcionar cobertura fins al valor de 400 € a la discreció de la companyia si es compleixen els requisits següents:

L’Anunciant ha de posar-se en contacte amb el servei d’atenció al client de BADI abans de 48 hores des de la data en què es produeixi el dany, acompanyat de la documentació de suport següent:

 • Fotografies o vídeos dels danys;

 • Còpia del Contracte d’Arrendament; i

 • Còpia del rebut del Dipòsit que s’ha d’emetre i segellar degudament per una entitat bancària.

El servei d’assistència al client de BADI obrirà una incidència (és a dir, un fitxer) pel que fa al cas que cal investigar i BADI es posarà en contacte amb l’Inquilí per a la seva posterior verificació. Addicionalment, dins dels 7 dies naturals posteriors a la notificació del suport al client de BADI, l’Anunciant ha d’enviar els rebuts corresponents a les reparacions realitzades.

El servei d’atenció al client de BADI es reserva el dret de posar-se en contacte amb qualsevol de les parts interessades per verificar la informació enviada per l’Anunciant i l’Inquilí.

Els Serveis de BADI només cobriran la zona o l’objecte de danys i no els costos laborals, el transport ni els Impostos (IVA) i tingueu en compte que els següents articles quedaran exclosos de la garantia:

 • Peces d’art;

 • Joies;

 • Diners; i/o

 • Objectes personals (per exemple, ordinadors, tauletes, carteres, rellotges, sabates, roba, etc.).

A més, els Serveis de Badi tampoc cobriran danys a causa del desgast normal.

2.6.1.6. Sortida anticipada o impagament per part de l’Inquilí

En el cas que l’Inquilí abandoni les Dependències abans de la data de finalització acordada sense haver pagat la quantitat pendent a aquesta data de finalització a l’Anunciant i la quantitat del Dipòsit acordada de manera privada entre Anunciant i Inquilí no cobreix aquesta quantitat, BADI pot pagar a l’Anunciant l’import pendent de fins a 30 dies de lloguer a partir de la data en què l’Inquilí deixi l’allotjament segons el preu del lloguer indicat a la Confirmació de la reserva enviada per Badi a l’Anunciant i a l’Inquilí.

Tingueu en compte que aquesta garantia només serà aplicable si es compleixen les condicions següents:

L’Anunciant ha de posar-se en contacte amb el servei d’assistència al client de BADI abans de 48 hores des de la data en què l’Inquilí deixi les Dependències, acompanyat de la documentació de suport següent:

 • Còpia del Contracte d’Arrendament signat de manera privada, en el qual cal indicar la data de finalització acordada; i

 • Còpia del rebut del Dipòsit que s’ha d’emetre i segellar degudament per una entitat bancària.

El servei de suport al client de BADI obrirà una incidència (és a dir, un fitxer) pel que fa al cas que cal investigar i es posarà en contacte amb l’Inquilí per confirmar la Data de Sortida.

Si la investigació acaba amb un resultat positiu, BADI tornarà a publicar l’Oferta per ajudar l’Anunciant a trobar un nou Inquilí el més aviat possible.

Tingueu en compte que aquesta garantia s’aplicarà exclusivament si es compleixen les condicions següents:

 • El Dipòsit pagat per l’Inquilí no és suficient per cobrir l’import corresponent al preu del lloguer dels 30 dies posteriors des de la Data de Sortida de l’Inquilí;

 • L’Anunciant no declina de manera injustificable la publicació per part de BADI de les Dependències per trobar un nou Inquilí; i

 • L’Anunciant no declina irracionalment a un Inquilí adequat interessat en les Dependències.

En el cas que un nou Inquilí es mudi dins d’aquest període de 30 dies, BADI només pagarà a l’Anunciant l’import corresponent als dies en què l’allotjament ha estat efectivament buit.

2.6.2. Altres serveis prestats als Inquilins

2.6.2.1. Cancel·lacions d’última hora

En el cas que l’Anunciant enviï una sol·licitud de cancel·lació d’una reserva acceptada amb menys de 48 hores d’antelació a la Data d’Entrada, BADI proporcionarà a l’Inquilí tot el suport necessari per trobar un allotjament nou.

2.6.3. Servei “Sense Dipòsit”

A més dels serveis estàndard de la Plataforma de BADI, BADI ofereix als Anunciants l'opció d'activar la funcionalitat "Sense Dipòsit" per a cada Anunci que creïn. Aquests termes i condicions particulars del servei "Sense Dipòsit" de Badi regulen els drets i les obligacions dels Anunciants en relació amb aquesta funcionalitat en concret. Per a qualsevol qüestió que no es reguli de manera expressa en aquests termes i condicions particulars, seran d'aplicació els Termes i Condicions Generals d'Ús de Badi.

"Sense Dipòsit" és un servei addicional als serveis estàndard de la Plataforma BADI, que permet als Inquilins no haver d'avançar el pagament de la quantitat corresponent al Dipòsit (sense que per aquest motiu s'exclogui la seva eventual responsabilitat) per poder firmar un Arrendament, i dóna als Anunciants la tranquil·litat de saber que en cas de responsabilitat de l'Inquilí, estaran coberts fins el límit d'una mensualitat; tot això d'acord amb les especificacions i les condicions que es detallen a continuació.

Quan s'activa "Sense Dipòsit", els Anuncis quedaran automàticament destacats sobre la resta d'Anuncis que no hagin activat aquesta funcionalitat i, a canvi, l'Anunciant renuncia a sol·licitar a l'Inquilí el pagament d'un Dipòsit (tal i com es defineix als Termes i Condicions Generals d'Ús de Badi); essent ambdues opcions incompatibles entre sí. L'Anunciant entén i reconeix que l'activació de la funcionalitat "Sense Dipòsit" exclou automàticament la possibilitat de sol·licitar un dipòsit a títol privat a l'Inquilí, per tant, es compromet a no activar-la en cas d'haver de sol·licitar una garantia de compliment superior a una mensualitat.

Quan es reserven unes Dependències amb la funcionalitat "Sense Dipòsit", l'Inquilí accepta i reconeix que és responsable en tot moment de les seves obligacions com a Inquilí d'un Arrendament, i que ha de deixar les Dependències en el mateix estat en què es troba a la Data d'Entrada. L'Inquilí és responsable dels seus propis actes i omissions, així com dels de qualsevol persona que convidi o a qui proporcioni accés a les Dependències, a excepció de l'Anunciant (i/o les persones que l'Anunciant pugui convidar a les Dependències, si escau).

La funcionalitat "Sense Dipòsit" pot ser activada pels Anunciants pel que fa a:

 • apartaments d'un dormitori, estudis o propietats completes*, i

 • habitacions individuals, que poden incloure el dret d'utilitzar de manera compartida les zones comunes.

.

Un cop l'Anunciant hagi publicat un Anunci amb la funcionalitat "Sense Dipòsit", els Inquilins interessats en l'anunci podran, després d'haver parlat eventualment amb l'Anunciant a través de la Secció de missatges, enviar una sol·licitud de reserva a través de la Plataforma de BADI i que aquesta quedi confirmada, sense necessitat d'haver d'avançar el pagament del Dipòsit de l'Anunciant.

Per què efectivament pugui considerar-se que s'ha fet una Reserva de les Dependències segons les condicions de la funcionalitat "Sense Dipòsit", serà necessari que s'hagi formalitzat a través de la Plataforma de BADI, s'hagi fet la Primera transferència i s'hagi signat un Arrendament entre l'Anunciant i l'Inquilí.

A aquesta reserva de les Dependències se li aplicaran les Tarifes de serveis de BADI definides a l'apartat 2.2.2.4.

En aquest sentit, els Anunciants i els Inquilins es comprometen a signar el corresponent Arrendament, que en tot moment serà un acord privat entre ells en el qual BADI no intervé ni intervindrà. BADI NO FORMA PART NI EXERCEIX CAP MENA D'INFLUÈNCIA O CONTROL SOBRE L'ARRENDAMENT PACTAT ENTRE LES PARTS. BADI ÉS ÚNICA I ESTRICTAMENT UNA PLATAFORMA ELECTRÒNICA QUE SERVEIX COM A PUNT DE CONNEXIÓ ENTRE ELS USUARIS INTERESSATS EN OFERIR O LLOGAR DEPENDÈNCIES PER A UN PERÍODE CONTINU DE 32 O MÉS DIES.

En cas que no disposin d'un model, BADI facilitarà (i) el corresponent contracte d'arrendament d'habitació, subjecte al Codi Civil, per al lloguer d'habitacions individuals que puguin incloure el dret d'utilitzar de manera compartida les zones comunes, o (ii) el corresponent contracte d'arrendament d'habitatge, subjecte a la Llei d'Arrendaments Urbans, per al lloguer d'apartaments d'un dormitori, estudis o propietats completes. Aquests models seran exclusivament un model estàndard, no adaptat en cap cas a un supòsit específic o situació determinada que pugui donar-se en la relació entre l'Anunciant i l'Inquilí.

Sense perjudici que BADI pugui facilitar el corresponent model de contracte d'arrendament, els usuaris hauran d'assessorar-se prèviament pel que fa als seus drets i obligacions derivats d'una relació arrendatícia, no essent responsable BADI dels errors que puguin apreciar-se en el model de contracte facilitat, així com dels canvis legislatius que puguin arribar a produir-se o, en general, del contingut del model facilitat. En cap cas, BADI no presta ni pretén prestar cap mena d'assessorament legal.

Després de la Data d'Entrada, l'Anunciant podrà activar la garantia proporcionada per BADI a l'empara del "Sense Dipòsit" en els supòsits següents:

 • Tractant-se d'arrendaments d'apartaments d'un dormitori, estudis o propietats completes, en el cas que l'Inquilí (i) surti de les Dependències abans de la Data de finalització pactada incomplint el preavís d'un mes, sense haver pagat la quantitat pendent a aquesta Data de finalització a l'Anunciant, (ii) deixi de pagar la renda assumida en virtut de l'Arrendament abans de la Data de finalització, o (iii) provoqui danys en les Dependències*.

 • Tractant-se d'arrendaments d'habitacions individuals, que puguin incloure el dret d'utilitzar de manera compartida les zones comunes, en el cas que l'Inquilí (i) deixi les Dependències abans de la Data de finalització pactada incomplint el preavís d'un mes, sense haver pagat a l'Anunciant la quantitat pendent a aquesta Data de finalització, (ii) deixi de pagar la renda assumida en virtut de l'Arrendament abans de la Data de finalització, o (iii) provoqui danys en l'habitació individual arrendada durant la seva estada, quedant per tant excloses de la cobertura les zones comunes de les Dependències.

En relació amb l'anterior, la durada de l'Arrendament no pot ser superior a la durada indicada en la reserva realitzada a través de la Plataforma de BADI, ni la renda pactada pot ser superior a la reflectida en el Sistema de reserves de BADI. Si això succeís, les garanties de la funcionalitat "Sense Dipòsit" s'activaran exclusivament (i) fins l'import reflectit en la Reserva com a renda mensual, i (ii) per les reclamacions que es produeixin en relació amb la durada coberta en la Reserva.

A aquest efecte, l'Anunciant haurà de posar-se en contacte amb el servei d'atenció al client de BADI en els 7 dies naturals següents després d'haver tingut coneixement de la causa o motiu que activaria la garantia proporcionada per BADI a l'empara del servei "Sense Dipòsit" i, en qualsevol cas, en un termini de 7 dies naturals després de la Data de finalització, i facilitar la següent informació i documentació acreditatives:

 • ID de la reserva a BADI.

 • Còpia de l'Arrendament signat a nivell privat, on ha de constar la Data de finalització.

 • Dades de contacte.

 • Per a les reclamacions per danys en l'habitació: fotos o vídeos dels objectes suposadament danyats i còpia de l'inventari de béns signat per l'Anunciant i l'Inquilí com a annex a l'Arrendament.

Tanmateix, l'Anunciant haurà d'aportar el corresponent rebut que acrediti l'import del valor dels béns suposadament danyats així com, en el seu degut moment i a sol·licitud del servei d'atenció al client de BADI per poder validar la reclamació, els rebuts corresponents a les reparacions realitzades.

 • Per a les reclamacions per sortida abans de la Data de finalització o per impagament de l'Inquilí, en la mesura del possible, documentació acreditativa de l'impagament del lloguer per la durada de la Reserva de les Dependències.

A aquest efecte, l'Anunciant facilitarà al servei d'atenció al client de BADI una confirmació per escrit de la data en què l'Inquilí ha abandonat l'habitació o pis abans de la Data de finalització (mitjançant, per exemple, la correspondència intercanviada), i/o confirmació dels rebuts de lloguer signats fins la data (que permetin inferir que l'últim mes no s'ha pogut cobrar degudament).

Tanmateix, l'Anunciant haurà de facilitar al servei d'atenció al client de BADI el detall dels pagaments deguts per l'Inquilí fins la Data de finalització com a conseqüència de l'incompliment contractual.

El servei d'atenció al client de BADI obrirà llavors un cas (és a dir, un expedient) per a la seva investigació i confirmarà a l'Anunciant la recepció de la seva reclamació, a tot tardar, al dia següent de la seva recepció. Addicionalment, el servei d'atenció al client de BADI es posarà en contacte amb l'Inquilí per a la posterior verificació dels fets que suposadament s'hagin produït, per tal de determinar si existeix una responsabilitat per la seva banda.

El servei d'atenció al client de BADI es reserva el dret de posar-se en contacte amb qualsevol persona pertinent per tal de verificar la informació i/o la documentació presentada tant per l'Anunciant como per l'Inquilí, així com de fer les peticions d'informació o cooperació addicionals, ja sigui a l'Anunciant o l'Inquilí; que ambdós es comprometen a atendre. I tot això sense perjudici que l'Anunciant hagi presentat a BADI tota la informació i la documentació necessàries segons aquests Termes i Condicions, per tal de determinar la validesa de la reclamació presentada, que BADI pot refusar a la seva completa discreció si creu que es tracta d'una reclamació fraudulenta.

Tanmateix, l'Anunciant i l'Inquilí reconeixen i accepten que BADI pot llegir les seves comunicacions a través de la Plataforma de BADI utilitzant la Secció de missatges, per tal d'intentar esclarir la possible responsabilitat de l'Inquilí. Si es tractés d'una reclamació per danys, els Serveis de BADI només cobriran la zona o l'objecte del dany, i no els costos de mà d'obra, transport ni impostos (IVA). Queden exclosos de la present garantia els següents conceptes:

 • Obres d'art

 • Joieria

 • Diners

 • Objectes personals i aparells electrònics (per exemple, ordinadors, tauletes, carteres, rellotges, sabates, roba, etc.)

A més, els Serveis de BADI tampoc cobriran els danys derivats de l'ús i el desgast normal.

En cas que la reclamació sigui vàlida i s'hagi aportat tota la documentació necessària, els serveis d'atenció al client de BADI reemborsaran a l'Anunciant en un termini màxim de 15 dies naturals comptats a partir que el servei d'atenció al client de BADI tingui tota la informació o la documentació rellevant, els danys i perjudicis causats per l'Inquilí, fins el límit d'una mensualitat.

En cas que l'Inquilí resulti ser responsable i BADI hagi de compensar a l'Anunciant d'acord amb les condicions que es recullen aquí, l'Inquilí autoritza a BADI a passar el càrrec a través del mètode de pagament utilitzat per realitzar la reserva, per tal de cobrar-li la quantitat que BADI hagi hagut de desemborsar per tal de mantenir indemne a l'Anunciant d'acord amb les condicions del "Sense Dipòsit". En cas que BADI no pogués realitzar el cobrament utilitzant el mètode de pagament indicat, BADI es reserva el dret de cobrar a l'Inquilí d'una altra manera, i a fer ús de qualsevol recurs que tingui a la seva disposició.

La funcionalitat "Sense Dipòsit" no pretén constituir una oferta d'assegurança ni constitueix una assegurança i/o contracte d'assegurança amb l'Anunciant i/o l'Inquilí, i BADI no ha rebut cap prima a mode de contraprestació. L'Anunciant i l'Inquilí no podran cedir ni transferir els avantatges que se'ls proporcionen, a títol individual, a l'empara del "Sense Dipòsit".

Les condicions de la funcionalitat "Sense Dipòsit" seran d'aplicació:

(i) subjectes a les limitacions, exclusions i condicions reproduïdes aquí; i

(ii) sempre que no s'incompleixin els Termes i Condicions de BADI.

Els Usuaris accepten i reconeixen que la funcionalitat "Sense Dipòsit" depèn del fet que els Usuaris compleixin com és degut els Termes i Condicions de BADI, i que l'Anunciant exerceixi correctament els drets que té reconeguts. Tanmateix, els Usuaris reconeixen i accepten que els beneficis que es recullen aquí són oferts per BADI per tal de fidelitzar els seus clients i reforçar la confiança en l'ús de la Plataforma de BADI.

BADI es reserva el dret de modificar o finalitzar la funcionalitat del "Sense Dipòsit" en qualsevol moment i a la seva exclusiva discreció. En aquest cas, BADI publicarà la modificació corresponent a la Plataforma de BADI o enviarà als seus Usuaris un avís de la modificació, sense perjudici de seguir atenent les reclamacions que es puguin generar per Reserves realitzades abans de la data d'entrada en vigor de la modificació.

2.6.4. Sistema d’avaluacions

BADI ofereix un sistema d’avaluacions per tal (i) d’ajudar als seus Usuaris a obtenir més informació sobre les experiències d’altres Usuaris i a formar-se una opinió sobre un Usuari segons les opinions d’altres Usuaris, i també amb la finalitat de fidelitzar els seus clients i (ii) reforçar la confiança dels Usuaris en l’ús de la Plataforma de BADI.

Els Usuaris podran avaluar-se mútuament l’un a l’altre. Aquestes avaluacions, que seran publicades en el perfil de l’Usuari que rep l’avaluació, s’hauran de realitzar respectant en tot moment la Política d’Avaluacions de BADI.

A aquest efecte, els Usuaris de BADI es comprometen a publicar única i exclusivament avaluacions exactes, veraces i rellevants, i que el contingut que publicaran no resultarà il·lícit, obscè, abusiu o difamatori en absolut.

BADI no realitzarà cap control, edició, supervisió o verificació de les avaluacions publicades pels Usuaris, sense perjudici que ens reservem el dret, sense estar-hi obligats, d’eliminar o modificar qualsevol informació o contingut en cas de rebre una reclamació vàlida a través d’info@badi.com.

Les avaluacions publicades per un Usuari podran ser visibles, formant part del perfil públic d’un Usuari, i reservant-se BADI el dret a reflectir-les a la Plataforma de BADI en la manera oportuna, per exemple, en visualitzar-se la informació sobre un Anunci i el seu Anunciant, juntament amb la informació relativa a la valoració de l’Anunciant o el seu perfil.

2.7. Aplicació mòbil

Vostè reconeix i accepta que la disponibilitat de l’Aplicació mòbil de BADI depèn de les diferents App Stores de tercers des d’on la descarregui com, per exemple, l’ App Store de Apple o l’ App Store d’ Android de Google (cadascuna, una “App Store”). Cada App Store pot tenir els seus propis Terminis i Condicions que vostè ha d’acceptar abans de descarregar l’aplicació mòbil des de l’esmentada botiga, incloent els terminis específics relacionats amb la App Store d’Apple que es detallen a continuació. Vostè accepta complir amb els terminis i condicions de l’App Store i, la seva llicència d’ús de l’aplicació BADI està condicionada al compliment dels esmentats terminis i condicions. En la mesura que els terminis i condicions de l’App Store siguin menys restrictius o es trobin en conflicte amb els terminis i condicions d’aquest Contracte, s’aplicaran aquells que siguin més restrictius o els terminis i condicions que es trobin en conflicte d’aquest Contracte.

Aquest Contracte s’aplica a l’ús que vostè faci de tots els Serveis de BADI, incloses les nostres aplicacions iOS (l’ ”Aplicació”) disponibles a través de l’ App Store d’ Apple, Inc. (“Apple”), però els següents terminis addicionals també seran d’aplicació a l’ Aplicació:

a. Tant vostè com BADI reconeixen que els Terminis es formalitzen entre Vostè i BADI únicament i en cap cas amb Apple i que, per tant, Apple no es responsable de la Plataforma BADI ni del contingut de a mateixa;

b. La Plataforma BADI té una llicència limitada, no exclusiva, no transferible ni sublicenciable per Vostè, per ser utilitzada en connexió amb els Serveis BADI per al seu ús privat, personal i no comercial, subjecte a tots els termes i condicions d'aquest Contracte, ja que els mateixos són aplicables als Serveis de BADI;

c. Només utilitzarà la Plataforma BADI en connexió amb un dispositiu Apple que vostè posseeixi o controli;

d. Vostè reconeix i accepta que Apple no té cap obligació de proporcionar serveis de manteniment i suport pel que fa a l'Aplicació;

e. En cas que l'Aplicació no compleixi amb qualsevol garantia exigible, incloses les requerides per llei, pot notificar a Apple d'aquest incompliment; després de la notificació, l'única obligació de garantia que té Apple amb vostè serà la de reemborsar el preu de compra, si escau, de l'Aplicació;

f. Vostè reconeix i accepta que BADI, i no Apple, és responsable d'atendre qualsevol reclamació que efectuï vostè o qualsevol tercer en relació amb la Plataforma BADI;

g. Vostè reconeix i accepta que, en cas que un tercer reclami que l'Aplicació o la seva possessió i ús de la Plataforma BADI està infringint els drets de propietat intel·lectual d'aquest tercer, BADI i no Apple, serà responsable de la investigació, defensa, solució i descàrrega de qualsevol reclamació per infracció;

h. Vostè declara i garanteix que no es troba en un país subjecte a un bloqueig del Govern dels EE. UU., O que ha estat designat pel Govern dels EE. UU. com un país de "suport terrorista", i que no està inclòs en cap llista del Govern dels EE. UU. de parts prohibides o restringides;

i. Tant vostè com BADI reconeixen i accepten que, durant l'ús que faci de la Plataforma BADI, ha de complir amb els termes de tercers que puguin ser d'aplicació i que puguin afectar o veure afectats per aquest ús; i

j. Tant vostè com BADI reconeixen i accepten que Apple i les seves sucursals són tercers beneficiaris d'aquests Termes i que al acceptar-los, Apple tindrà el dret (i es considerarà que ha acceptat aquest dret) a fer-li complir aquest Contracte com a tercer beneficiari que és.

2.8. Canals de distribució addicionals

Tingueu en compte que podem utilitzar els següents canals de distribució addicionals a través dels quals BADI pot comercialitzar els seus serveis:

3 ELS VOSTRES DRETS

3.1. Llicència de BADI sobre el vostre contingut

Entre vostè i BADI, sou el propietari del contingut i la informació que envieu o publiqueu, i esteu concedint a BADI una llicència no exclusiva, gratuïta, a tot el món per utilitzar, copiar, modificar, reproduir, distribuir, publicar, traduir i processar informació i contingut que proporcioneu a través de la Plataforma de BADI, sense cap consentiment, avís i/o compensació per a vostè o per a altres persones., així com el dret a utilitzar el nom, la imatge i el perfil facilitat per l’Usuari en relació amb aquest contingut.

Per tant, accepteu proporcionar només contingut o informació que no infringeixi la llei o els drets de ningú (inclosos els drets de propietat intel·lectual). Sereu l’únic responsable del contingut i de la informació que proporcioneu i exonerareu a BADI de qualsevol reclamació relativa a aquest contingut o informació.

Vós declareu i garantiu ser titular de la totalitat dels drets sobre el contingut que pugueu publicar i garantiu que (i) aquesta informació i el contingut són exactes i veraços, (ii) la utilització d’aquesta informació i del contingut no suposa una infracció de les Polítiques de BADI.

Tingueu en compte que la llei pot exigir a BADI que elimini certa informació o contingut de determinats països.

3.2. Disponibilitat del servei

Podem canviar o interrompre qualsevol dels nostres serveis. Per tant, BADI no garanteix emmagatzemar ni mostrar cap informació ni contingut que pugueu haver publicat.

Accepteu que no tenim cap obligació d’emmagatzemar, mantenir o subministrar-vos una còpia de qualsevol contingut o informació que proporcioneu vostè o altres persones, excepte en la mesura requerida per les lleis aplicables i com s’indica a la nostra Política de Privadesa.

3.3. Límits

BADI es reserva el dret de restringir, suspendre o cancel·lar el vostre compte, a la seva exclusiva discreció, i sense avís previ, per qualsevol motiu, fins i tot si BADI creu que és possible que incompliu el Contracte o qualsevol llei o regulació nacional, regional o local aplicable. Us notificarem el motiu de la rescissió o la suspensió tret que creiem de manera raonable que fer-ho: (a) incompliria la llei o les directrius d’una autoritat legal o, pel contrari, posaria en risc la responsabilitat legal de BADI o de les nostres entitats afiliades; (b) comprometria una investigació o la integritat o funcionament del Servei; o (c) provocaria danys a qualsevol usuari, un altre tercer, BADI o les nostres entitats afiliades.

3.4. Drets de propietat intel·lectual

BADI és el propietari o llicenciatari de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial inclosos a la Plataforma de BADI, així com els continguts accessibles mitjançant aquesta. Els drets de propietat intel·lectual de la Plataforma BADI, així com: textos, imatges, disseny gràfic, estructura de navegació, informació i continguts que s’hi recullen són propietat de BADI, incloent l’exercici exclusiu dels drets d’explotació de la Plataforma en qualsevol forma i, en particular, els drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació, de conformitat amb tota la legislació espanyola aplicable sobre drets de propietat intel·lectual i industrial.

L’autorització de l’Usuari per accedir a la Plataforma BADI no implica una renúncia, transmissió, llicència o transferència total o parcial de drets de propietat intel·lectual o industrial per part de BADI. No es permet eliminar, evitar o manipular de cap manera els continguts de BADI. També està prohibit modificar, copiar, reutilitzar, explotar, reproduir, comunicar públicament, publicar en segon lloc o posterior, carregar fitxers, enviar per correu electrònic, transmetre, utilitzar, tractar o distribuir de cap manera tot o part dels continguts inclosos a la Plataforma de BADI amb finalitats públiques o comercials, si no disposeu del permís exprés per escrit de BADI o, si s’escau, del titular dels drets als quals pertany.

El programari amb llicència i/o desenvolupat per part de i per a BADI està protegit per les normatives nacionals i internacionals vigents en matèria de drets de propietat intel·lectual i industrial.

L’Usuari que procedeixi a compartir qualsevol tipus de contingut a través de la Plataforma de BADI, s’assegurarà de tenir els drets necessaris per fer-ho, eximint BADI de qualsevol responsabilitat sobre el contingut i la legalitat de la informació que s’ofereix.

BADI prohibeix expressament la realització d’un framing o l’ús per part de tercers de qualsevol altre mecanisme que alteri el disseny, la configuració original o els continguts de la Plataforma BADI.

Els Usuaris i, en general, les persones que proposen establir un enllaç o hiperenllaç (en endavant, l’enllaç) entre el seu lloc web i la Plataforma han de complir les següents condicions:

 • L’enllaç només permetrà l’accés a la Plataforma BADI de la manera configurada per l’API que BADI posarà a la seva disposició;

 • L’enllaç no podrà reproduir l’aspecte ni el contingut de la Plataforma BADI;

 • No es faran afirmacions ni indicacions falses, inexactes o incorrectes sobre BADI, els seus directius, els seus empleats o els seus col·laboradors;

 • No es declararà ni implicarà que BADI hagi autoritzat l’enllaç o que hagi supervisat o assumit de cap manera els serveis oferts pel tercer operador que estableix l’enllaç al seu lloc web, Plataforma o sistema;

 • Llevat d’aquells signes que formen part del mateix enllaç, les Dependències web, la Plataforma o el sistema en què estigui establert no contindrà cap marca, nom comercial, denominació, logotip, eslògan o altres signes distintius que pertanyin a BADI;

 • No ha de contenir cap contingut contrari o perjudicial per als drets de privacitat o publicitat o de qualsevol altre dret de tercers;

 • No contindrà informació o contingut il·lícits, obscens, pornogràfics, indecents, que estiguin subjectes de qualsevol manera a la seguretat pública o a les bones maneres generalment acceptades;

 • No voldrà, incitarà ni promourà contingut criminal, calumniós, difamatori, infame, abusiu, amenaçador, violent o, en general, contrari a la llei i a l’ordre públic o voldrà, incitarà o promourà accions, actituds o pensaments discriminatoris per raons de raça, gènere, identitat sexual, edat, religió, creença, opinió, nacionalitat, discapacitat o qualsevol altra circumstància o condició personal o social.

L’establiment de l’enllaç no implica, en cap cas, l’existència de relacions entre BADI i el propietari del lloc web, Plataforma o sistema en què s’ha establert, ni l’acceptació i l’aprovació de BADI dels seus continguts implica que s’accepti la responsabilitat del qualitat, legalitat, fiabilitat i/o utilitat d’altres llocs web als quals es pugui accedir a través d’enllaços.

BADI és exonerat de tota responsabilitat pel correcte funcionament d’aquests enllaços, els resultats obtinguts a través d’aquests, la veracitat i la legalitat del contingut o informació a la qual es pot accedir, així com els danys que l’Usuari pugui patir en virtut de la informació trobada en el lloc web vinculats d’aquesta manera.

3.5. Tractament de la informació

Utilitzarem la informació i les dades que proporcioneu per fer Recomanacions per a les Sol·licituds de Reserva, el contingut i les funcions que us poden ser útils.

Sense perjudici de la descripció més detallada que es recull a la nostra Política de privadesa, tingueu en compte que BADI té accés a les següents dades que els usuaris professionals i els consumidors proporcionen per a utilitzar el Servei:

Categories de dades personalsFinalitats del tractament
Informació bàsica necessària per al registre i la prestació dels Serveis (dades d'accés, informació de registre, nom, càrrec, adreça, data de naixement, usuari i contrasenya).Validació de l'usuari, creació d'un compte en BADI i prestació dels Serveis per part de BADI.
Informació de contacte bàsica (telèfon i adreça de correu electrònic).Contactar amb el client per a l'execució de la relació contractual; publicitat (de ser el cas).
Informació de contacte addicional (professió / sector professional, dades addicionals d'identificació, com per ex. DNI o passaport i el número de la Seguretat Social).Verificació de la identitat del client i prevenció del frau.
Informació sobre transaccions, així com sobre facturació i adreça de lliurament.Processament del pagament i compliment de la relació contractual.
Informació sobre pagaments (dades parcials de la targeta de crèdit).Registre del compte d'usuari, processament de les transaccions i prevenció del frau.
Informació sobre les comunicacions amb altres usuaris, així com l’ús que es fa del nostre Lloc i/o App, en la mesura en la que ho permeti la llei i de conformitat amb la legislació vigent.Garantir la consagració d’un ambient de seguretat, prevenir possibles fraus, abusos o qualsevol tipus d’ús incorrecte del Lloc, de la App o dels Serveis, resoldre eventuals disputes amb altres usuaris i complir amb qualsevol obligació legal exigible.
Dades d'ús, en particular, informació tècnica i relacionada amb el dispositiu i la transmissió de dades (adreça IP, empremta digital del dispositiu / ID, dades funcionals i de seguiment web, dades de login i d'ús de la web).Personalització de les ofertes; solució d'errors, prevenció del frau, millora del servei, millora de la interfície de l'usuari i, si escau, per a màrqueting.
Dades de geolocalització (latitud, longitud).Per tal de poder mostrar propietats a prop teu, recomanar propietats a prop d'on estàs.
Veu i dades addicionals facilitades en les trucades realitzades a BADI o realitzades per BADI a l'usuari.A efectes de millorar la qualitat i el compliment dels protocols per part dels operadors que atenguin les trucades.
Veu i imatge proporcionades durant les videotrucades realitzades des de la plataforma BADI.Per tal de permetre que els usuaris puguin ser identificats per altres usuaris i que puguin ser elegibles i utilitzar el servei de videotrucades.

A més, sempre que interactueu amb el nostre lloc web, l’aplicació mòbil o els Serveis, recollim automàticament informació, com ara: dades de registre (per exemple, hores d’accés, maquinari, informació del programari), informació d’ús, historial de navegació, informació del navegador, enregistrament de pantalla de la interacció i l’ús del Servei, dades d’ubicació (per exemple, adreça IP, codi postal), identificació del dispositiu, informació de “cookies”, estadístiques de visualització de pàgines, el tipus de navegador i/o dispositiu que utilitzeu per accedir als nostres Serveis i la pàgina o funció que heu sol·licitat. Visiteu la nostra Política de cookies per obtenir més informació sobre com BADI instal·la les cookies.

4 ADVERTIMENT LEGAL I LÍMIT DE RESPONSABILITAT DE BADI

4.1. No garantia

BADI i els seus Llicenciataris, proveïdors, socis, matriu, sucursals o filials i cadascun dels seus respectius executius, directors, associats, empleats, consultors, empleats contractats, representants i agents, i cadascun dels seus respectius successors i cessionaris (BADI i totes aquestes parts juntes, "Parts de BADI") no representen ni ofereixen garanties a la Plataforma de BADI incloent, sense limitació, qualsevol contingut inclòs o accedit a través de la Plataforma de BADI, i les Parts de BADI no seran responsables ni culpables de la precisió, el compliment dels drets d'autor, legalitat o decència del material contingut o accedit a través de la Plataforma BADI o qualsevol reclamació, acció, procediment de demanda, costos, despeses, danys o responsabilitats que sorgeixin de l'ús de, o de alguna manera relacionats amb la seva participació, a la Plataforma BADI. Les parts de BADI no representen ni ofereixen garanties pel que fa a suggeriments o Recomanacions de serveis o productes oferts o comprats a través de la Plataforma BADI o en connexió amb ella.

FINS AL LÍMIT PERMÈS PER LA LLEI, LES PARTS DE BADI:

(i) EXCLOUEN TOTES LES GARANTIES I LES MANIFESTACIONS IMPLÍCITES (P. EX., GARANTIES D’APLICACIÓ PER A UN PROPÒSIT PARTICULAR, PRECISIÓ DE DADES I NO INFRACCIÓ);

(ii) NO GARANTEIXEN QUE LA PLATAFORMA BADI FUNCIONI SENSE INTERRUPCIÓ O ERRORS; I

(iii) DONEN EL SERVEI (INCLOSOS ELS CONTINGUTS I LA INFORMACIÓ) SOBRE LA BASE "COM ESTÀ" I "COM ES TROBA DISPONIBLE".

En el cas que algunes lleis aplicables no permetin algunes de les limitacions esmentades anteriorment, tingueu en compte que és possible que aquestes declaracions de responsabilitat no s’apliquin a vostè, d’acord amb la nostra Política de Privacitat.

4.2. Exclusió de responsabilitat

L’Usuari és l’únic responsable de disposar dels serveis i equips necessaris per navegar per Internet i accedir a la Plataforma de BADI. En cas d’accident o dificultat per accedir a la Plataforma, l’Usuari podrà informar a BADI al correu electrònic safety@badi.com, que procedirà a analitzar l’incident i donar-li les instruccions a l’Usuari sobre com resoldre-ho en el menor temps possible.  

BADI no controla ni es fa responsable dels continguts descarregats pels Usuaris a través de la Plataforma BADI, que són els únics responsables de l’adequació legal d’aquests continguts. En particular, BADI exclou qualsevol responsabilitat pels danys de qualsevol naturalesa derivats; alguns exemples d’això inclouen:

 • La interrupció o la manca de disponibilitat de la Plataforma BADI;

 • La violació de la privadesa de l’Usuari i/o la suplantació de la seva identitat per part de tercers;

 • La possible transmissió d’elements que afecten negativament els sistemes informàtics de l’Usuari;

 • La precisió, integritat i actualització oportuna dels continguts allotjats a la Plataforma BADI; i

 • La precisió, integritat o qualitat del material generat i/o transmès per, o per a, l’Usuari.

L’Usuari és l’únic responsable de les infraccions que es puguin produir o de qualsevol dany que pugui ocasionar l’ús de la Plataforma BADI, DEIXANT BADI, ELS SEUS SOCIS, COL·LABORADORS, EMPLEATS I REPRESENTANTS EXONERATS DE QUALSEVOL TIPUS DE RESPONSABILITAT QUE PODEN DERIVAR DE LES ACCIONS DE L’USUARI.

L’USUARI ÉS L’ÚNIC RESPONSABLE DE QUALSEVOL RECLAMACIÓ O ACCIÓ JURÍDICA, JUDICIAL O EXTRAJUDICIAL, INICIADA PELS TERCERS CONTRA BADI, BASATS EN L’ÚS DE L’USUARI DE LA PLATAFORMA BADI. EN AQUEST CAS, L’USUARI ASSUMIRÀ TOTES LES DESPESES, COSTOS I INDEMNITZACIONS QUE S’HAN DE TRANSFERIR A BADI PER COMPTE D’AQUESTES RECLAMACIONS O ACCIONS LEGALS.

BADI NO TÉ CAP OBLIGACIÓ DE CONTROLAR I NO CONTROLA L’ÚS DE LA PLATAFORMA BADI PER PART DELS USUARIS I, PER TANT, NO GARANTEIX QUE ELS USUARIS UTILITZIN LA PLATAFORMA BADI DE CONFORMITAT AMB LES DISPOSICIONS DEL CONVENI, NI QUE EN FACIN UN ÚS DILIGENT I/O PRUDENT.

BADI està exclòs de qualsevol responsabilitat pels danys de qualsevol naturalesa que puguin ser deguts a l’ús il·lícit de la Plataforma BADI per part dels Usuaris o que es puguin deure a la falta de veracitat, validesa, integritat i/o autenticitat de la informació que els Usuaris proporcionen a altres Usuaris sobre ells mateixos i, en particular, però no exclusivament, per danys de qualsevol naturalesa que puguin ser deguts a la suplantació de la personalitat d’un tercer per part d’un Usuari en qualsevol tipus de comunicació realitzada a través de la Plataforma BADI.

BADI no serà responsable de cap dany o pèrdua atribuïble a Stripe.

Sense perjudici de la declaració anterior, BADI es reserva el dret de limitar, totalment o parcial, l’accés a la Plataforma BADI per a determinats Usuaris, així com cancel·lar, suspendre, bloquejar o eliminar determinats tipus de continguts, mitjançant l’ús d’instruments tecnològics adequats per a l’efecte, si tinguessin coneixement que l’activitat o la informació emmagatzemada és il·legal o que danyi la propietat o els drets d’un tercer. En aquest sentit, BADI podrà establir els filtres necessaris per evitar contingut il·lícit o perjudicial en la xarxa.

FINS AL LÍMIT PERMÈS PER LA LLEI, I EN QUALSEVOL CAS, BADI I ELS SEUS AFILIATS NO SERAN RESPONSABLES A VOSTÈ O ALTRES PER A QUALSEVOL DANY INDIRECTE, ACCIDENTAL, ESPECIAL, CONSEQÜENT O PUNITIU, O QUALSEVOL PÈRDUA DE DADES, PÈRDUA DEL BON NOM, PARADA DE TREBALL, PRECISIÓ DELS RESULTATS, MAL FUNCIONAMENT O FALLADA DE L'ORDINADOR, QUALSEVOL BÉ SUBSTITUTIU, SERVEIS O TECNOLOGIA, OPORTUNITATS, REPUTACIÓ, BENEFICIS O VENDA, RELACIONATS AMB ELS SERVEIS (P. EX., DECLARACIONS OFENSIVES O DIFAMATÒRIES, BAIXADES O PÈRDUA DE TEMPS, ÚS DE, O CANVIS A, LA VOSTRA INFORMACIÓ O CONTINGUT). TRET QUÈ QUALSEVOL EXCLUSIÓ DE LIMITACIÓ DE RESPONSABILITAT SIGUI ANUL·LADA, PROHIBIDA O INVALIDADA PER LA LLEI APLICABLE, BADI EN CAP CAS SERÀ RESPONSABLE DEL CONTINGUT D’AQUEST CONTRACTE, PER QUALSEVOL DANY AGREGAT QUE EN EL SEU CONJUNT EXCEDEIXI DE LA QUANTITAT PAGADA PEL SERVEI DE BADI QUE VA ORIGINAR LA RECLAMACIÓ DURANT ELS 12 MESOS ANTERIORS A LA DATA EN QUÈ ES VA ORIGINAR L’ACCIÓ, FINS I TOT SI BADI HA SIGUT DEGUDAMENT INFORMAT DE LA POSSIBLE EXISTÈNCIA DELS ESMENTATS DANYS.

5 RESCISSIÓ

Podeu rescindir el Contracte en qualsevol moment sense avís a BADI. En finalitzar, perdeu el dret d’accedir o d’utilitzar la Plataforma de BADI. Tanmateix, les obligacions i quantitats pendents que vostè o BADI hagin de pagar abans de la rescissió sobreviuran a la rescissió.

6 TERMES GENERALS

6.1 Independència i Invalidesa

Si qualsevol disposició del Contracte (o part de qualsevol provisió) és o esdevé il·legal, no vàlida o inaplicable, la legalitat, validesa i aplicabilitat de qualsevol altra disposició del Contracte no es veuran afectades.  

Addicionalment, si alguna disposició del Contracte (o part d’una provisió) és o esdevé il·legal, no vàlida o inaplicable però seria legal, vàlida i aplicable si alguna part d’ella s’eliminés, la disposició o disposició parcial en qüestió s’aplicarà amb les eliminacions o modificacions que siguin necessàries per fer que la disposició sigui legal, vàlida i executiva.

6.2. Contracte complet

Vosaltres i BADI accepteu que el Contracte constitueix el Contracte complet entre Vosaltres i BADI i reemplaça tots els Contractes, enteniments i acords anteriors entre vosaltres i BADI pel que fa a la matèria aquí tractada, per escrit o oralment.

Cada part reconeix que no ha signat el Contracte en funció de, i no tindrà remeis al respecte, per a cap representació o garantia que no s’estableixi expressament en el Contracte. No tindreu cap reclamació de representació falsa o negligent sobre la base de qualsevol declaració del Contracte.

Res del Contracte pretén limitar o excloure qualsevol responsabilitat de BADI pel frau.

6.3. Sense renúncia

Cap fallida, retard o omissió per part de BADI en l’exercici de qualsevol dret, poder o remei previst per la llei o en el Contracte haurà de funcionar com una renúncia a aquest dret, poder o remei, ni impedir ni restringir cap exercici futur d’aquest o de qualsevol altre dret, poder o remei. Per tant, una renúncia a qualsevol terme, provisió, condició o incompliment del Contracte només serà efectiva si es dona per escrit i signada, i només serà aplicable en la instància i per a la finalitat per a la qual es dona.

6.4. No cessió

L’Usuari no podrà cedir cap dret ni obligació derivada del Contracte. No obstant això, BADI podrà assignar, subcontractar o gravar qualsevol dret o obligació derivada del Contracte, total o parcial, sense el consentiment previ de l’Usuari. De fet, BADI pot exercir qualsevol de les seves obligacions i exercitar qualsevol dels seus drets atorgats en virtut del Contracte a través de qualsevol afiliat.

El Contracte no crea drets de tercers beneficiaris i, per tant, cap tercer del Contracte té dret a fer complir cap dels seus termes.

6.5. Avisos legals

Us podem donar avisos i es consideren rebuts mitjançant l’adreça de correu electrònic proporcionada durant la vostra inscripció a la Plataforma de BADI.

7 LLEI APLICABLE I RESOLUCIÓ DE CONFLICTES

Vostè i BADI accepteu que la legislació comú del Regne d’Espanya, excloent les normes de conflicte de lleis, governaran qualsevol controvèrsia relacionada amb el Contracte, llevat que les disposicions legals de consum obligatòries dictin el contrari. S'exclou la Convenció de les Nacions Unides sobre els Contractes de Compravenda Internacional de Mercaderies (CISG)

No obstant això, tingueu en compte que BADI farà tot el possible per intentar resoldre qualsevol controvèrsia amb vostè d’una manera amable, ràpida i eficaç, per la qual cosa us demanem que us poseu en contacte amb nosaltres al més aviat possible a info@badi.com. Si sou un usuari professional dels serveis d’intermediació en línia, també podeu presentar disputes sobre la prestació dels serveis d’intermediació en línia mitjançant la nostra plataforma interna de gestió de reclamacions. Per obtenir més informació sobre com resoldre conflictes, visiteu la nostra pàgina web interna de gestió de reclamacions. A més, tingueu en compte que podeu triar resoldre possibles conflictes mitjançant un procediment de mediació. En aquest sentit, hem designat dos mediadors per intentar arribar a un acord sobre qualsevol conflicte derivat de la prestació dels serveis d’intermediació en línia fora dels tribunals. Per obtenir més informació sobre els mediadors designats, poseu-vos en contacte amb nosaltres enviant un correu electrònic a info@badi.com.

Tanmateix, si no esteu satisfets amb la Plataforma BADI i voleu emetre un procediment judicial mitjançant el Contracte, vostè i BADI acordeu enviar qualsevol disputa als jutjats de Barcelona (Espanya), que tindran jurisdicció exclusiva en relació amb el Contracte, llevat que les disposicions legals de consum obligatòries dictin una altra cosa.  

Si vostè té la condició de consumidor, el Contracte es constituirà i construirà d’acord amb les lleis del Regne d’Espanya, però això no impedirà l’aplicació dels drets obligatoris als que vostè té dret segons la llei aplicable. Els Tribunals de Barcelona, Espanya no tindran jurisdicció exclusiva en relació amb qualsevol presentada per vostè contra BADI. Si teniu la condició de consumidor, també podeu presentar qualsevol controvèrsia derivada o relacionada amb el Contracte a un procediment alternatiu de resolució de conflictes ("ADR"). La llista de plataformes ADR disponibles a la Comissió Europea es pot trobar a l’enllaç següent: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage.